Gå direkt till innehåll
Lyckat hållbarhetsarbete när ord blir till handling – Finja Betongs hållbarhetsrapport 2023

Pressmeddelande -

Lyckat hållbarhetsarbete när ord blir till handling – Finja Betongs hållbarhetsrapport 2023

Finja Betong presenterar sin hållbarhetsrapport för 2023 som visar på handlingskraft, socialt engagemang och fortsatt satsning på hållbara lösningar mot en lägre klimatpåverkan. Företaget fortsätter att vara i framkant och driver miljöarbetet inom byggbranschen framåt.

Genom en innovativ och extraordinär produktutveckling har företagets treåriga klimatmål uppnåtts. Detta innebär en klimatpositiv ECO-linje i vilken den revolutionerande produktserien med en livstids inbyggd kolsänka i form av biokol ingår. De biokolsbaserade produkterna, block och bruk, har sänkt GWP total* med 56 % respektive 75 % i jämförelse med ordinarie produkter och gör det möjligt att halvera klimatpåverkan vid upprättande av en murad och putsad byggnad.

– Vi ville, vi kunde, vi vågade. Vi är otroligt stolta över ett enastående utvecklingsarbete som resulterat i världens första EPD för en cementbaserad produkt innehållandes biokol med tillgodoräknad kolsänka, säger Gull-Britt Jonasson, VD på Finja Betong.

– Vi tycker också att det ska vara enkelt att jämföra och välja klimatförbättrade produkter. Våra digitala verktyg visar därför hur mycket koldioxid som sparas genom att välja produkter från ECO-linjen, fortsätter Gull-Britt Jonasson.

En annan stor investering, den nya torrbruksanläggningen, togs i full drift under 2023. Fabriken är den andra i sitt slag för att möjliggöra det banbrytande skiftet att ersätta naturgrus med krossballast. I och med den nya fabriken har en äldre station dessutom kunnat stängas vilket bidragit till en mer energieffektiv produktionslokal, säkrare arbetsmiljö och effektivare internlogistik. Fler förpackningar har övergått till 100 % återvinningsbara plastsäckar, vilket innebär att lagringstiden fördubblas och minskar svinn.

Finja Betongs hållbarhetsarbete har skett på flera fronter under året och för att bidra till en cirkulär ekonomi återanvänds exempelvis produktionsspill som ersättning för ny råvara, byggpallar liksom uttjänt IT-utrusning återbrukas och för att uppmuntra till ett minskat svinn av överblivet material har Finja Reuse, en köp- och säljgrupp på Facebook för återbruk, startats upp.

Det sociala engagemanget har fått ge uttryck i ett nytt varumärkeskoncept som speglar kärleken till hållbara material. Finja Betong har också tagit fram en regnbågsfärgad säck till Finjas Finbetong som går hand i hand med företagets policy kring jämställdhet, mångfald, tolerans och respekt. En del av försäljningsöverskottet går till Bris, Barnens rätt i samhället.

Inom Finja finns ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Finja följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact.

Läs gärna hållbarhetsrapporten i sin helhet på finja.se.

* Global warming potential. Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Finja är ett svenskt familjeföretag grundat 1957 och ett av landets främsta inom betongbranschen. Verksamheten innefattar allt ifrån konstruktionslösningar för murat och putsat byggande till sand och specialbruk.

Kontakter

Veronica Jensen

Veronica Jensen

Presskontakt Finja AB (ej försäljning, enbart pressfrågor) +46 (0)708-86 60 11

Utvecklar, tillverkar och levererar betong i dess mest förädlade form

Finja är ett svenskt familjeföretag grundat 1957 och ett av landets främsta inom betongbranschen. Verksamheten innefattar allt ifrån konstruktionslösningar för murat och putsat byggande till sand och specialbruk.