Nyhet -

Hardangerfjordseminaret 2010

- Eg trur på ein best mogeleg opplyst debatt, og mest mogeleg samarbeid mot felles mål.Det inneber at at både villaksnæringa, oppdrettsnæringa og forskarar frå ulike etatar må kunne setje seg saman og diskutere problema på ein konstruktiv måte, sa politisk rådgivar Fride Solbakken i innleiinga si under Hardangerfjordseminaret i dag.

Solbakken sa vidare at ho synest initiativet for å redde Vossolaksen, der bl.a. havbruksnæringa, grunneigarar langs Vossovassdraget, fleire kommunar og lokalt næringsliv har teke del, er viktig og bra.Resultatet av denne innsatsen er det enda ei stund til vi får sjå, men vi må håpe at den ber frukter.

Hardangerfjordseminaret er blitt eit årvist seminar i regi av Hardanger Villfisklag og NJFF-Hordaland.

 

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske