Pressmeddelande -

Ålfisket föreslås halveras på fem år


Förvaltningsplan ska gynna den hotade ålen

Ålens akuta läge består. Nu föreslår Fiskeriverket att ålfisket ska halveras till 2013, att vandringen förbi kraftverk ska bli bättre och att utsättningarna ska öka. I ett första steg ska ålfisket minskas med en femtedel nästa år. Åtgärderna ingår i det förslag till nationell ålförvaltningsplan som överlämnats till regeringen.

Läsmer i Sött & Salt

Ämnen

  • Politik