Pressmeddelande -

Felaktig bestämmelse om piggvarsfiske i Östersjön ändras

Enligt EU-bestämmelser är fiske efter piggvar förbjudet i delar av södra Östersjön under juni och juli 2006. Genom ett skrivfel i författningstexten omfattar förbudet ett område öster om Gotland trots att detta inte har varit avsikten. Enligt information till Fiskeriverket från EU-kommissionen kommer felet att rättas till inom kort. Därigenom kommer piggvarsfiske i områden öster om Gotland att vara tillåtet under juni och juli 2006. Fiskeförbudet gäller endast i Östersjöns delområden 25, 26 och 28 söder om latituden 56 50 N. Motsvarande justering av kompletterande nationella fredningsbestämmelser för piggvar kommer den 31 maj 2006 att kungöras i Fiskeriverkets författningssamling. Justeringen kommer samtidigt att göras tillgänglig på Fiskeriverkets hemsida www.fiskeriverket.se. Frågor besvaras av Fiskeriverket chefsjuristen Bengt Högberg, telefon 031-743 03 05.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor