Pressmeddelande -

Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten

Resurs- och miljööversikt 2008 Fiskeriverkets rapport om fiskbestånd och miljö i hav och insjöar för 2008 är nu klar. Här kan du bland annat läsa om beståndssituationen för svenskt fiskes viktigaste arter, utvecklingen av såväl yrkes- och fritidsfiske som vattenbruket i Sverige. Ett avsnitt handlar om marina skyddade områden. I året rapport utgår kapitlet om Fisken och miljön från ekosystemansatsen och återspeglar där den nya organisation med rådgivningsprogram som införts på Fiskeriverkets forsknings- och utvecklingsavdelning. Den långsiktiga målsättningen är att uppnå en ekosystembaserad fiskeriförvaltning där man inte bara tar hänsyn till den enskilda arten utan hela ekosystemet. En förutsättning för en god förvaltning är också att fiskeflottan är dimensionerad i förhållande till beståndens storlek. I rapporten analyseras den svenska fiskeflottans utveckling, ekonomi och kapacitet. I årets redovisning uppmärksammas också det nya systemet i det pelagiska fisket. Under året har också ny kunskap om fritidsfisket och fritidsfiskebaserad verksamhet tagits fram genom att Fiskeriverket haft flera regeringsuppdrag som berör denna verksamhet. Fiskeriverket har fått i uppdrag att inrätta totalt sex fiskefria områden som ett verktyg för att förvalta fiskeresursen. Arbetet med EU:s gemensamma fiskeripolitik beskrivs också i årets rapport. Förhoppningen är att rapporten ska nå så många som möjligt och vara en tillgång i dialogen mellan fiskeriförvaltningen och fiskets aktörer. Rapporten kan också beställas i tryckt form, kontakta: Fiskeriverket Box 423 401 26 Göteborg Tel: 031-743 03 00 fiskeriverket@fiskeriverket.se Ladda ner hela rapportenPDF (13 Mb) http://www.fiskeriverket.se/download/18.323810fc116f29ea95a80004503/RoM2008.pdf

Ämnen

  • Politik