Pressmeddelande -

Fiske, klimatförändringar och stigande bränslepris - Inbjudan till seminarium 4-5 december

Med Östersjön som exempel arrangerar Fiskeriverket i samarbete med Jordbruksdepartementet och Nordiska Ministerrådet ett seminarium på temat "Klimatförändringar och stigande bränslepriser - hot och möjligheter för småskaligt fiske". Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till sig till politiker, förvaltare och andra med intresse av fiskesektorn i Norden.

Global uppvärmningoch stigande bränslepriserkommer att påverkayrkesfisket radikalt, bådepå lång och kort sikt. Redan märks det varmare klimatet genom att sydliga arter som sardin och multe ökar i fångsterna.

Kommer klimatändringarna i Norden att innebära regimskiften i fiskbestånden och kan vi förutsäga dem? Hur kommer åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser att påverka yrkesfisket? Har oljeutvinningen kulminerat och vi kan se fram mot fortsatt ökade priser?Hur kan fiskeriförvaltningen förbereda sig inför dessa förändringar och vilka blir konsekvenserna för fiskesektorn? Dessa frågor kommer att diskuteras på seminariet.

Östersjön är speciellt utsatt för påverkan genom att fiskbestånden inte, som i öppna havsområden, kan flytta med klimatzonerna. Fisket i Östersjöndomineras dessutom av ett småskaligt kustfiske med begränsade möjligheter att byta fångstområde. Utvecklingen kan bli både positiv och negativ.

En utsötning av Östersjön kan betyda att torsken försvinner, men samtidigt gynnas sötvattensarter som gös och fiskets lönsamhet kanske blir bättre. Höga oljepriser ger uppenbarligen konkurrensfördelar för småskaligt fiske med passiva redskap i jämförelse med trålfisket. Östersjöfisket har en lång tradition av fiske med fällor och nät. Här kan finnas kunskaper att lära av och utnyttja i det Nordiska fiskerisamarbetet.

Seminariet är en del av arrangemangen under det svenska ordförandeskapet i Nordiska
Ministerrådet 2008, i samarbete mellan Fiskeriverket och Jordbruksdepaqrtementet. Välkommen!

Tid: torsdag 4 december 12.00-16.15 samt fredag 5 december 09.00-12.30
Plats: Kungliga Lant-och Jordbruksakademien på Drottninggatan 95B i Stockholm,
cirka 20 minuters promenad från Centralstation och nära till flera tunnelbanestationer.
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt
Anmälan: Förhandsanmälan skall ske senast torsdag 27 november till Fiskeriverket:
Jessica Elfström, tfn 031-743 04 12 eller e-post: jessica.elfstrom@fiskeriverket.se

Tänk på att hotellsituationen i Stockholm kan vara besvärlig. Det är tillrådigt att bokaså tidigt som möjligt.

Program:

Torsdag 4 december

12.00-13.00 Registrering och lunchbuffé
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B i Stockholm

13.00-13.15
Välkomnande och inledning
Robert Andrén, enhetschef, Jordbruksdepartementet

13.15-13.45
Östersjön och Västerhavets klimat och klimatförändring
Anders Omstedt, professor, Earth Sciences Centre Göteborgs Universitet

13.45-14.15 Klimat och fiske i Norden

Professor Svein Sundby, Havforskningsinstituttet, Bergen

14.15-14.45
Regimeskiften - tröskeleffekter i ekosystement
Stefan Neuenfeldt, forskare, Danmarks Tekniska Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer

14.45-15.15
Kaffe

15.15-15.45
Det globala oljepriset - "peak oil"
Mikael Höök, sekreterare, Association for the Study Peak Oil, ASPO, Uppsala Universitet

15.45-16.15
Fiskeriförvaltning i en föränderlig värld
Axel Wenblad, generaldirektör Fiskeriverket

17.00
- Ordförandeskapet bjuder på ett klassiskt svenskt julbord

Fredag 5 december

09.00-09.20 Oljeberoendet i fisket
Tore Gustavsson, enhetschef Fiskeriverket

09.20-09.50 Tjäle och snö - konsekvenser för fisken i Bottniska viken
Rickard Hudd, forskare Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Kvarkens forskningsstation

09.50-10.10 Indirekta effekter
Håkan Westerberg, forskare Fiskeriverket

10.10-10.30 Kaffe

10.30-11.00 Hur kan turism skapa alternativ för kustnära fiskare i varmare klimat
Dan Jonasson, generalsekreterare Svenska Ekoturismföreningen

11.00-11.30 Utvecklingsmöjligheter för passiva redskap
Vesa Tschernij, redskapsforskare och fiskeribiolog,ICONEX Ltd/AB, Pargas

11.30-12.30 Summering/paneldiskussion
moderator Ingemar Berglund, avdelningschef Fiskeriverket

Ämnen

  • Politik

Relaterade event