Pressmeddelande -

Fiskeriverkets kommentar till Riksrevisionens rapport om svenskt yrkesfiske

Riksrevisionen redovisar i dag sin granskning av Regeringens och Fiskeriverkets arbete med förvaltningen av havets resurser. Fiskeriverket välkomnar rapporten, konstaterar att EU:s gemensamma fiskeripolitik har allvarliga brister och konstaterar att många av Riksrevisionens rekommendationer är åtgärdade eller håller på att åtgärdas.

Utförligare kommentar på Fiskeriverkets hemsida

Ämnen

  • Politik