Pressmeddelande -

Fiskestopp - torsk i Skagerrak

2006-05-08 Fiskeriverket Förbud mot fiske efter torsk i Skagerrak från och med den 15 maj 2006. En stor del av årets svenska kvot av torsk i Skagerrak är uppfiskad. Det finns därför behov av att närmare gå igenom inkomna fångstuppgifter för att kunna bedöma kvotsituationen och därefter öppna för ett begränsat fiske. Fiskeriverket har därför beslutat förbjuda svenskt fiske efter torsk i området från och med den 15 maj 2006 tills vidare. Efter den 16 maj 2006 är det också förbjudet att landa eller omlasta torsk som fångats i förbudsområdet under tillåten tid. Sådan torsk får inte heller saluhållas i första led efter den 17 maj. Utan hinder av bestämmelserna får fiske med handredskap ske om fisket inte sker för avsalu. se FIFS 2006:10 http://www.fiskeriverket.se/juridik/fifs/2006-10/TV/2006-10-ev.pdf

Ämnen

  • Företagande