Pressmeddelande -

Fjärran Vatten nr 1 2010 om fiske och klimat

Årets första nummer av Fjärran Vatten handlar om hur klimatförändringar påverkar fiske och kustområden i utvecklingsländer. Fokus ligger på Sydostasien. Chefen för FAO:s fiskeavdelning Ichiro Nomura och Namibias förre fiskeminister Abraham Iyambo intervjuas.

Ur innehållet:

Högre hav får stora effekter på Javas kust

Indonesiens havs- och fiskedepartement visar i beräkningar att klimatförändringarna kan få omvälvande konsekvenser för Javas kuststräcka. Stränderna kan flyttas inåt land med flera kilometer under det här århundradet.

Mangroveskogar skyddar kustmiljöer

Mangroveträden i Asien spelar en avgörande roll för kustmiljöerna. Förutom att motverka erosion kan de fungera som ett skydd mot effekterna av väntade klimatförändringar, som förhöjda havsnivåer och kraftiga vågor. MFF, Mangroves For the Future, är ett initiativ som arbetar för att mangroveskogar ska återställas.

Förändrat klimat märks i Namibias fiskbestånd

Namibias marina miljöer riskerar att påverkas negativt av den globala uppvärmningen. Havsforskare i Namibia har redan märkt förändringar som påverkar fiskens överlevnad.

Läs Fjärran Vatten nr 1 2010
(pdf 2,8 MB)

För att få ett eget exemplar av Fjärran Vatten i brevlådan, fyll i samtliga adressuppgifter på www.fiskeriverket.se, under service/prenumeration.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske