Pressmeddelande -

Främmande hummer hotar Västerhavet

Fiskeriverket polisanmäler det inträffade

Ett antal amerikanska humrar har hittats vid Smögen. Dessa kan sprida dödliga sjukdomar och är ett direkt hot mot det svenska hummerbeståndet. Importerade humrar är otillåtna i öppet vatten och fynden har troligen rymt från sumpar. Fiskeriverket kommer därför att göra en polisanmälan. Dessutom utfästs en belöning på 900 kronor för varje infångad amerikansk hummer från området.

Tre främmande humrar har under hösten hittats vid Smögen. Humrarna fångades inom en radie av 300 meter från Smögens fiskeauktion. Några av klorna var bundna med gummiband, vilket tyder på att de smitit från en sump.

Fiskeriverket har nu fått bekräftelse på att två av dessa humrar är amerikanska. DNA-analysen har utförts av Havforskningsinstituttet i Bergen. Det finns en risk att den amerikanska hummern kan etablera sig på västkusten. Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad reagerar mycket starkt på detta.

- Det här är så allvarligt att vi kommer att göra en polisanmälan. Humrarna kan sprida sjukdomar med mycket hög dödlighet för vår inhemska hummer. Jag reagerar med avsky mot möjligheten att någon placerat ut dessa humrar medvetet, säger Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad och fortsätter:

- För att fånga så många som möjligt av de främmande humrarna vill vi öka hummerfisket kraftigt i området. Vi kommer därför att utfästa en belöning på 900 kronor för varje infångad amerikansk hummer härifrån. Arten utgör ett hot mot den de svenska hummerbestånden och biologiska mångfalden så vi måste reagera snabbt och kraftfullt, säger Axel Wenblad.

Kan bära bakteriesjukdomar

Det allvarligaste hotet utgörs av att arten kan vara bärare av smittsamma sjukdomar som gaffkemia och shell disease. Gaffkemia är en bakteriesjukdom som kan leda till extremt hög dödlighet för europeiska humrar och den kan bäras utan symptom hos amerikanska humrar.

- Hotet är jätteallvarligt. Senaste gången vi fick in ett kräftdjur i landet, signalkräftan, kom det in kräftpest som har slagit ut stora delar av vår inhemska flodkräfta, säger Vidar Øresland vid Fiskeriverkets havfiskelaboratorium.

Hot mot biologisk mångfald

Den amerikanska hummern är ett hot mot det svenska hummerfisket och den biologiska mångfalden. Den konkurrerar om utrymme och dess snabba tillväxt kan ge den ett dominerande övertag. Humrarna kan även föra in parasiter och skapa hybrider, korsningar, med oförutsägbara konsekvenser för ekosystemet.

Årligen importeras stora mängder levande hummer, närmare 150 ton per år, vilket är mer än den mängd svensk hummer som fiskas upp. Enligt Fiskeriverkets regler måste importerade levande humrar förvaras i anordningar där vattnet pumpas runt i ett slutet system. Det är förbjudet att sumpa amerikanska humrar.

I Norge har man påträffat 18 amerikanska humrar mellan 1999 och 2007. Här har man gjort en massiv informationskampanj och utfäst en belöning. I Danmark har endast ett fall påträffats, i Öresund.

För mer information, kontakta Fiskeriverket:

Mats Ulmestrand, tfn: 0523-18727, 076-840 77 97.

Läs mer om skillnad mellan amerikansk och europeisk hummer på Fiskeriverkets hemsida.

Ämnen

  • Politik