Pressmeddelande -

Historiskt dansk-svenskt samarbete för att freda torsken i Kattegatt

Idag presenterade jordbruksminister Eskil Erlandsson och hans danska kollega Eva Kjaer-Hansen en historisk överenskommelse om att gemensamt inrätta ett fiskefritt område i Kattegatt. Det är första gången som en sådan överenskommelse träffats och syftet är att rädda Kattegatts hotade torskbestånd.


Fiskeriverkets generaldirektör, Axel Wenblad är mycket nöjd med beslutet.
- Det är oerhört glädjande att Sverige och Danmark kommit överens om den här åtgärden, och nödvändigt för att rädda det allvarligt hotade beståndet av torsk i Kattegatt. Jag ser det som en bra början på ett fortsatt nära samarbete.

- Nu ska vi så fort som möjligt realisera beslutet, sedan kommer vi att noggrant följa utvecklingen och se till att vårt mål - att stärka Kattegatts torskbestånd - uppnås, säger Axel Wenblad.

Historiskt dansk-svenskt samarbete

Bakgrunden till beslutet är att Fiskeriverket år 2005 fick i uppdrag från regeringen att inrätta sex havsområden som är fredade för fiske. Tre ska ligga i Östersjön och tre i Västerhavet.

Eftersom torskbeståndet i Kattegatt under lång tid har befunnit sig i en allvarlig situation var det ett naturligt val från Fiskeriverkets sida att föreslå att ett av de fredade områdena placeras här.

Fisket i Kattegatt delas emellertid med Danmark, så ett ensidigt svenskt fiskestopp hade fått mycket begränsad effekt. Istället arbetade forskare från Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium tillsammans med sina kollegor från dansk motsvarighet, Dansk Tekniskt Universitet Aqua, fram ett gemensamt förslag. Efter att ha inhämtat synpunkter från berörda parter fattade sedan jordbruksministrarna från de två staterna en gemensam överenskommelse om att permanent förbjuda fiske i området tillsammans med ett antal andra åtgärder.

Tre olika skyddsklasser

Området är uppdelat i tre zoner, se karta längre ner:
Zon ett (röd på kartan) kommer att vara stängd hela året för allt fiske, inklusive fritidsfiske. Bedömningen är att ett permanent stängt område kommer att ge förutsättningar för att lekbiomassan av det lokala beståndet på sikt ökar, samt att rekryteringen av torsken i Kattegatt förbättras.

För zon två (grön på kartan) gäller att allt fiske med redskap som kan fånga torsk är förbjudet under hela året. Det gäller även fritidsfisket, inklusive turistfiske. Däremot är det tillåtet att använda redskap som enligt vetenskapliga belägg inte fångar torsk, så som kräfttrål med rist.

Samma regel gäller i i zon tre (vit innanför röd linje på kartan), men endast under torskens lekperiod, 1 januari till och med 31 mars. Resten av året kan även redskap som fångar torsk användas här. I Öresundsdelen gäller perioden 1 februari t.o.m 30 april.

För mer information kontakta Fiskeriverket:
Bengt Kåmark, chef för EU-enheten,
tfn: 031-473 03 11 eller 0706-38 63 11

Karin Linderholm, handläggare EU-enheten,
tfn: 031-743 04 14 eller 0703-43 04 14

Joakim Hjelm, laboratoriechef Havsfiskelaboratoriet
tfn:0523-18 751 eller 0703-69 30 04

Axel Wenblad, generaldirektör
tfn: 031-743 03 01 eller 0705-85 35 50

Ämnen

  • Politik