Pressmeddelande -

Oförändrat för havskräfta — halvering av Kattegatt-torsk

Det blev långdragna förhandlingar i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske när fiskekvoterna för 2011 i Västerhavet och Svarta Havet skulle fastställas. Kvoterna för havskräfta blev oförändrade, medan det blev en halvering för torskfisket i Kattegatt.

Att det blev en halvering av torskfisket i Kattegatt var välkommet, anser Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad.

- Jag tycker att besluten om Kattegatt är i linje med återhämtningsplanen och de åtgärder vi vidtagit nationellt och i överenskommelse med Danmark. Jag tycker också det är viktigt att man bibehåller kvoten för kräfta eftersom beståndet är i gott skick, säger Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad.

Hållbart fiske
Kommissionen med kommissionär Maria Damanaki i spetsen förespråkade en strikt linje, där hon gjorde klart att det viktigaste inför förhandlingarna var att inte frångå de biologiska och vetenskapliga råden.

- Vi ska sträva efter att uppnå ett hållbart fiske fram till 2015, sa hon. Det är en linje som kommissionen driver och där långsiktiga förvaltningsplaner och biologisk rådgivning är ledorden. Kommissionen vill också se en mer regional baserad politik inom fisket.

Sveriges ståndpunkt var att behålla en oförändrad kvot för havskräfta, trots att förslaget var en minskning på 9%. Förslaget berodde på att kvoten inte var helt uppfiskad under 2010 och det hade inte med beståndssituationen att göra. Sverige fick gehör för sina synpunkter, och det innebär en oförändrad kvot för havskräfta i Skagerrak och Kattegatt eftersom den vetenskapliga rådgivningen visar att beståndet där är i gott skick.

Sverige drev också frågan med en åtstramning av torskfisket i Kattegatt, då beståndet inte visat någon återhämtning och fortfarande är i dåligt skick. Även här fick Sverige gehör och kvoterna för torsk i Kattegatt minskade med 50%. Dessutom ska man utreda om ett förbud mot trålfiske av torsk i Kattegatt under lekperioden går att genomföra.

Nya fisken
Rådet och kommissionen antog på svenskt initiativ en deklaration som innebär att man ska utarbeta regler för hur nya fisken kan etableras. Detta eftersom ett fiske efter den lilla trumpetfisken hastigt expanderat inom EU:s vatten söder om Brittiska öarna. Trumpetfisken (Capros aper) har tidigare inte varit kvoterad, men då fisket har ökat kraftigt bestämdes en TAC för trumpetfisket på 33 000 ton, vilket motsvarar en kvantitet som är mindre än 25% av fisket 2010.

För övriga arter kan nämnas att det blev oförändrade eller minskade kvoter. En minskning blev det för fisket efter räka i samtliga områden då de vetenskapliga råden tyder på att räkbeståndet är svagare än tidigare.

För fisket i Svarta havet innebär överenskommelsen att kvoterna för både skarpsill och piggvar sänktes med 10%.

Vid ytterligare frågor kontakta
Bengt Kåmark, tfn 031-743 03 11
Karin Linderholm, tfn 031-743 04 14

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske