Pressmeddelande -

Presseinvitasjon: Lisbeth Berg-Hansen og Lars Peder Brekk til Alta

Presseinvitasjon

Onsdag 19. mai vil fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk besøke Alta.

Dagen starter med et besøk hos Benjamin Hykkerud på Heimdal gård, og deretter besøker de to statsrådene Grieg Seafood ASA. Lisbeth Berg-Hansen og Lars Peder Brekk inviterer deretter til åpent folkemøte på Høgskolen i Alta.

Tema for det åpne møtet er:

• For å skape levedyktige lokalsamfunn trenger vi økt rekruttering og interessante arbeidsplasser i regionen. Fiskeri- og landbruksnæringene kan bidra til dette.

• Hvordan kan vi få til bedre rekruttering til fiskeri- og landbruksretta utdanning og yrke, og øke tilflyttingen til Finnmark.


Program for dagen:

09.00   Gårdsbesøk. Benjamin Hykkerud, Heimdal gård, Øvre Alta. E6 mot Kåfjord, ta av på Kautokeinoveien. Ca 7 km fra Alta sentrum. 10.30  Grieg Seafood ASA, Kvenvik. E6 mot Kåfjord. Ca 10 km fra Alta sentrum. 13.00 –15.00 Åpent folkemøte på Høgskolen i Alta, auditorium Brattholmen.


Samråd St.meld. om landbruks- og matpolitikken
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk inviterer til samråd der han ber om innspill til ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken.
Sted: Sorrisniva
Tid: kl 19.00 – 21.30.

Åpent folkemøte i Båtsfjord
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen inviterer til åpent folkemøte i Båtsfjord samme dag. Tema for møtet er utfordringene i fiskeriene i Finnmark, verdiskaping og rekruttering.
Sted: Pensjonisthuset, Hindberggata 10.
Tid: 19.00 – 21.00

Pressen inviteres til å delta alle steder.

Pressekontakter:
For Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen: Kommunikasjonsrådgiver Frøydis Tornøe (970 97 855)
For Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk: Kommunikasjonsrådgiver Ståle Norang (414 38 011)

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske