Pressmeddelande -

Tio utvalda kandidater till fiskeområden

Fiskeriverket stöder lokala alternativ till yrkesfiske

Ökad förädling av Vätternkräftor. Utvecklat vattenbruk i Bohuslän. Fisketurism i Lidköping. Det är några exempel på idéer hos de tio kandidater till fiskeområden som idag blivit utvalda av Fiskeriverket för att utveckla sina framtidsstrategier. De områden som slutligen godkänns om ett halvår får bland annat dela på 55 miljoner i EU-medel.

Fiskeriverket har i dag beslutat att erbjuda stöd till tio lokala nätverk som ska ta fram utvecklingsstrategier med fokus på hållbar utveckling och fiske.

De tio nätverken finns längs Vindel- och Umeälven, på kuststräckan Södra Bottenhavet, i Stockholms skärgård, i norra Bohuslän, södra Bohuslän, Lidköpings kommun, runt Vättern, i Kustlandet Kalmar-Norrköping, på Gotland, samt i delar av Blekinge och Skåne län.

- Kännetecknande för nätverken som valts ut är att de har en god lokal förankring. Deltagande finns från bland andra yrkesfiskets och sportfiskets organisationer, fisketuristföretagare, berörda vattenägare och kommuner, säger Charlotta Stadig, ansvarig handläggare på Fiskeriverkets strukturstödsenhet.

Förbättrad fisketurism

 

Flera utvalda områden har historiskt haft ett betydande yrkesfiske, en näring som på flera håll lider av bristande lönsamhet. Tanken är att fiskeområdena ska förbättra förutsättningarna för regional utveckling, bland annat genom att satsa på fisketurism och ökad förädling av yrkesfiskets fångster.

- Utkasten till de strategier vi fått in från nätverken stämmer väl överens med huvudmålen för stödet. Fokus ligger på ökad sysselsättning och även fiskevårdsåtgärder. Dessutom finns det många idéer om att bredda yrkesfiskarnas verksamhet mot mer förädling och turismverksamhet, säger Charlotta Stadig.

Strategier utvecklas under ett halvår

 

Under sex månader kommer nätverken att tillsammans med Fiskeriverket arbeta fram mer detaljerade lokala utvecklingsstrategier som beskriver vilka åtgärder man vill vidta för att stärka sin konkurrenskraft med bas i ett hållbart fiske.

Strategiarbetet finansieras med upp till 100 000 kr per område, där hälften kommer från Europeiska fiskerifonden och hälften från Fiskeriverket. Efter att nätverken ytterligare specificerat hur och med vad de vill arbeta gör Fiskeriverket en ny genomgång och utser ett antal av grupperna till "fiskeområdesgrupper" som förutom att kunna söka alla typer av strukturstöd även får dela på ytterligare 55 miljoner kronor i EU-medel.

Läs intervju med projekthandläggare från Vindel-Umeälven, Kustlandet och norra Bohuslän.

För mer information kontakta Fiskeriverket:
Charlotta Stadig, handläggare enheten för näringslivsutveckling,
tfn: 031-743 03 70

Inger Dahlgren, biträdande chef avdelningen för resursförvaltning,
tfn: 031-743 03 15, mobil: 0706-24 03 15

Ämnen

  • Politik