Pressmeddelande -

Bangladesh: rohingya-flyktingar hotas av undernäring och sjukdomar

I Kutupalong, Cox´s Bazaar,  bor tusentals rohingyas som har flytt från Arakan i
västra Burma. De har förföljts av den burmesiska regeringen som
vägrar ge dem medborgerliga rättigheter.

Totalt beräknas mellan 200 000 och 400 000 rohingyas finnas i
Bangladesh. Regeringen i Bangladesh vill inte att rohingyas skall
bli en ”pull-factor”. Endast 28 000 har fått tillåtelse att
registreras som flyktingar hos FN.

I juni varnade Bangladeshs minister för livsmedelsfrågor, Abdur Razzaque, de
västerländska staterna för att pressa Dakha att registrera de
resterande rohingyas. De flesta lever som flyktingar i Cox´s Bazaar.

 
Lunginflammation och malaria
Flera dagars regnande i östra Bangladesh har orsakat panik i
Kutupalong, ett inofficiellt flyktingläger. En talesman för lägret
berättar för pressen att flera hus har spolats bort. Bristen
på mat ökar. Flyktingarna har inte erkänts av FN:s
flyktingkommissariat. De får ingen assistans från FN att skaffa mat.

”Physicians for Human Rights” uppskattar den akuta undernäringen för
barn i Kutupalong till 18,2%. Definitionen på undernäring här är att
barnens vikt är 60 % under medelvikten för åldersgruppen. Vilket enligt WHO kommer
att resultera i 30-50% dödlighet hos de drabbade.

Holländska läkare utan gränser bistår Kutupalong med läkarvård. De
påpekar att både problem med infrastruktur och mycket regn orsakar
sjukdomar som lunginflammation och malaria.

Ann-Kristin Håkansson,
vice ordförande, Föreningen Fjärde Världen
 
Fakta:
Kaladan Press 6 juli 2011

www.rohingya.orgl
 
http://www.burmalibrary.org/docs08/Bangladesh-Crackdown.pdf
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0033&language=EN&ring=B7-2010-0105
 

Bilder:

http://www.kaladanpress.org/v3/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=2

http://www.kaladanpress.org/v3/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=3

http://www.kaladanpress.org/v3/index.php?option=com_morfeoshow&Itemid=43

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&search=rohingya&button=%3CIMG+alt%3DSearch+src%3D%22http%3A%2F%2Fbits.wikimedia.org%2Fskins-1.17%2Fvector%2Fimages%2Fsearch-ltr.png%3F301-3%22%3E

Ämnen

  • Rasism, diskriminering

Kategorier

  • diskriminering
  • kulturkrockar
  • kulturmöten
  • miljö
  • minoriteter
  • mänskliga rättigheter

Regioner

  • Stockholm

 Fjärde Världen handlar om:
-  Ursprungsfolk: samer, indianer, aboriginer, tuareger m fl
-  Romer, assyrier, europeiska minoritetsfolk m fl
-  Kulturmöten, -krockar, religioner, tänkesätt.
-  Arbetet mot rasism och krig.

Fjärde Världen
Klara Södra Kyrkog 20
Box 163 20
103 26 Stockholm
Tel: 08-84 49 15
E-post: post@f4world.org
Hemsida: www.f4world.org
Pren/medl; 220:-  pg 479 54 91-2

Kontakter

Henrik Persson

Presskontakt fil kand kulturvetare Styrelseledamot, redaktionsmedlem 08-84 49 15