Pressmeddelande -

Storsatsning på patientsäkerhet i Flemingsberg

Ett nationellt centrum för patientsäkerhet skapas i Flemingsberg. Det är målet med den stora satsning på området som nu genomförs gemensamt av några av landets mest välrenommerade lärosäten, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Satsningen bygger på de starka forskningsmiljöerna i Flemingsberg och presenteras under ledning av landshövding Per Unckel vid konferensen Forum Flemingsberg den 6 maj.

– Här finns utbildning, träning, forskning och unika möjligheter till samarbete, säger Tina Karrbom Gustavsson, utvecklingsdirektör i Flemingsberg. Vi kraftsamlar för framtiden och vidareutvecklar en kreativ och prestigelös miljö med spetskompetens inom både medicin och teknik.

Mot bakgrund av satsningen inriktas Forum Flemingsberg i år helt på ämnet patientsäkerhet.

I täten för projektet står den starka professorsduon Li Felländer-Tsai och Lars-Åke Brodin.

Båda vill bygga vidare på sitt framgångsrika samarbete inom forskning och utbildning kring patientsäkerhet och dra nytta av den unika testmiljö som Karolinska Universitetssjukhuset utgör.

Li Felländer-Tsai är professor i ortopedi och föreståndare för CAMST, Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning.

CAMST är en nyckelkomponent i satsningen på Flemingsberg som ett nationellt centrum för patientsäkerhet. Simulatorerna ger möjlighet att träna både individuell förmåga och teamarbete och kan flyttas till exempelvis akut- och intensivvårdsavdelningar för att uppnå så autentiska omständigheter som möjligt.

– Att träna komplicerade förlopp och operationer före ett ingrepp på patienten borde vara ett krav, säger Lars-Åke Brodin, professor i medicinsk teknik vid KTH Skolan för Teknik och Hälsa i Flemingsberg som har ett stort inslag av forskning kring patientsäkerhet.

– Sjukvården ligger ur teknisk synvinkel 30 år efter sin tid om man jämför med hur industrin eller flyget har utvecklats, säger han.

Li Felländer-Tsai menar att Flemingsberg har de förutsättningar och den breda kompetens som krävs för ett nationellt centrum.

– Vi har dessutom varit pionjärer inom området under lång tid, säger hon.

Vill du delta på konferensen Forum Flemingsberg?
Läs mer på: www.flemingsberg.se/forumflemingsberg

Kontakt: Tina Karrbom Gustavsson, utvecklingsdirektör för Flemingsberg.
Mobil: 0708 19 95 70

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • flemingsberg
  • forum flemingsberg

Regioner

  • Stockholm

FLEMINGSBERG - FROM BRAINS TO BUSINESS

Det sker en kraftsamling för Flemingsbergs utveckling. En ny stad för forskning, utbildning och företagande planeras och byggs. Ett arbete som går i linje med det utvecklingsprogram som Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun gemensamt tagit fram för Flemingsberg. Läs mer på www.flemingsberg.se

Kontakter

Roger Höglund

Presskontakt Kommunikationschef, Huddinge kommun 08-53530191