Pressinbjudan med anledning av kommunens förslag till budget 2008

Tid 21 Maj 2007 13:00 – 13:00

Plats Stadshuset i Flen

Med anledning av kommunens förslag till budget 2008 och flerårsplan 2009-2010 inbjuder vi till presskonferens. I budgeten redogörs för vilka ekonomiska förutsättningar som gäller och vilka satsningar som prioriteras under perioden. Tid: 21 maj kl.13..00 Plats: Stadshuset i Flen Medverkande: Anders Berglöv, Lars Falk, Kristina Jävergren, Göran Wide och Sari Liimatainen. Ytterligare information lämnas av: Sari Liimatainen, ekonomichef, telefon 0157- 190 26

Kontakter

Maria Eriksson

Presskontakt Kommunikationsstrateg, Flens kommun 0157-43 00 04

Relaterat innehåll