Pressmeddelande -

Den ljusnande framtid är Er…

Släpp taget om 1900-talets tidsödande projektering och bygg 2000-talets studentbostäder med färdigutvecklade kataloghus från Flexator AB. Anpassat och klart, från start.
Nu går Flexator ut en med en generell byggherrekalkyl på sin hemsida som visar på att om kommuner och högskolor samarbetar och upplåter mark, så kan man bygga studentrum på 19 kvm till en månadshyra på 3694 kr/lägenhet och en direktavkastning på 5,5 %. 

Huvuddelen av den svenska småhusbranschen har för länge sedan tagit steget över till att arbeta med kataloghus och det är hög tid att även beställare av verksamhetslokaler får tillgång till samma smidiga och säkra byggprocess. Boendekatalogen från Flexator AB erbjuder ett urval kostnadseffektiva boendealternativ som både är snabba att uppföra samt möjliga att flytta. Ovärderliga egenskaper i dagens svåröverskådliga samhälle där studentbostäder idag kanske betyder äldreboenden i morgon.

Flexibilitet för framtiden
Lägg till, dra ifrån eller gör en nyetablering på en helt annan plats. Med hjälp av Flexators offensiva modulsystem har beställaren stora möjligheter att bygga permanent eller att helt uppdatera lokalbeståndet i takt med nya tider och skiftande behov. Den nya Boendekatalogens väl definierade och tydligt färdigkalkylerade hus för olika typer av boenden gör det enkelt att välja rätt modell och beställaren slipper kostsam och tidsödande projektering och risken att bli belastad med outnyttjade eller helt felaktiga lokaler. Var redo för förändring. 

Trygghet för kunden
Flexator AB har uppnått femtio framgångsrika år i branschen genom att skapa högkvalitativa produkter och många långvarigt goda förhållanden. Boendekatalogen är ett viktigt verktyg för att skapa ännu fler lyckade förhållanden där kunderna tryggt kan fokusera på att välja rätt boende form. Läs mer om hur vi tillsammans bygger för en ljusnande framtid på www.flexator.se


För ytterligare information, kontakta:
Ola Adolfsson, Vd Tel 0380-55 07 13
Kristian Grimsbo, marknadschef Tel 0380-55 07 65  

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Flexator AB ingår i Nordic Modular Group som utgör en division i Kungsleden AB (publ).

Flexator AB är sedan 50 år marknadsledande inom modulbyggda verksamhetslokaler. Skolor, förskolor, kontor, hotell, vård- och gruppboende är en del av produktutbudet.

Läs mer på www.flexator.se