Pressmeddelande -

Flexolvit AB ingår partnerskap med Meterlink AB - erbjuder nu även installation av fördelningsmätning och tjänster för energieffektivisering

Flexolvit, med sin energilösning Mestro, annonserar idag att man slutit ett samarbetsavtal med Meterlink, specialister på energioptimering och fördelningsmätning.  I och med detta samarbete kan helhetslösningar erbjudas fastighetsägare som eftersträvar starkare energiuppföljning, kostnadskontroll och energieffektivisering.

Flexolvit erbjuder genom sin produkt Mestro timstatistik för värme, kyla, el och vatten, beräkning av såväl kostnader som miljöpåverkan enligt energileverantörernas taxor samt jämförelserapporter mellan fastigheter eller fastighetsbestånd. Via produkten Mestro Lite erbjuds realtidsvisning av hyresgästers förbrukning, kostnad och prognostiserade besparing.

Meterlink erbjuder dels övervakning och fjärrstyrning av värmepumpsystem via sin produkt VP-Link, dels fjärravläsning av mätare (M-Bus) via sin produkt M-Link samt tjänster kring energioptimering.

Genom att kombinera dessa erbjudanden kan fastighetsägare få stöd i alla delar av arbetet med att införa en automatiserad energiuppföljning på detaljnivå; installation av mätare, insamling av all mätdata centralt, presentation av förbrukning och kostnad i ett webb-gränssnitt.

”Fastighetsägare kan idag med hjälp av Mestro vidaredebitera sina hyresgäster för deras exakta förbrukning”, säger Patric Karlsson, VD för Flexolvit. ”Genom samarbetet med Meterlink kan vi erbjuda en helhetslösning ända från installation av mätare till förädlad information i Mestro, samt att på vägen tillhandahålla tjänster för energioptimering.”

”Att kunna erbjuda våra kunder Mestro stärker vårt erbjudande,” säger Jan-Olov Olsson på Meterlink och fortsätter, ”vi ser fram mot att kunna erbjuda en helhetslösning vi länge saknat.”

Om Meterlink
Meterlink AB tillhandahåller produkter och tjänster för övervakning och fjärrstyrning av energisystem. Våra två huvudsakliga produkter är VP-Link och M-Link. VP-Link är en modern och nytänkande styr- och övervakningslösning för värmepumpsystem. Meterlink tillhandahåller även konsulttjänster för energioptimering.

Meterlink AB: Klaus Bernpaintner , (klaus.berpaintner@meterlink.se) 070-740 05 74

Ämnen

 • Fastigheter, fastighetsförvaltning

Kategorier

 • besparing
 • debitering
 • elkraft
 • elmätning
 • elpriser
 • energibesparing
 • energimyndigheten
 • energiuppföljning
 • flexolvit
 • medieuppföljning
 • mestro
 • miljörapport
 • ökade fjärrvärmekostnader
 • undermätning
 • energimätning
 • vidaredebitering
 • energieffektivisering

Om Flexolvit
Flexolvit AB startades 2005 och är idag en pionjär på mediauppföljning, automatisk mätaravläsning och kostnadsuppföljning av energiförbrukning. I vår produkt Mestro samlas kundens hela energisituation i ett system där förbrukning, kostnad och miljöpåverkan uppdateras varje timme. Informationen blir omedelbart tillgänglig över webben och ger möjlighet till kontroll över kostnader och direkta besparingar för energiförbrukningen. Produkten Mestro Lite erbjuder realtidsvisning av hyresgästers förbrukning och kostnad. Vår målgrupp är främst fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill införa direktkopplade avläsnings- och beräkningslösningar för värme, kyla, el och vatten.

Kontakt
Flexolvit AB: Patric Karlsson, VD (patric@flexolvit.se), 070-545 36 75