Pressmeddelande -

Flexolvit AB lanserar Mestro i samarbete med Humlegården Fastigheter AB och Energimyndigheten.

Flexolvit AB, i samarbete med Humlegården Fastigheter i Stockholm och Energimyndigheten, lanserar idag Mestro - en realtidslösning för energiuppföljning, kostnadskontroll och fördelningsmätning av värme, kyla, el och vatten. Manuell mätaravläsning har tidigare varit ett måste för fastighetsägare. Med Mestro hämtas istället timupplöst förbrukning automatiskt från mätarna och blir omedelbart tillgänglig för statistikrapporter, kostnadsberäkning och åtgärd.

För första gången erbjuds fastighetsägare och industri genom Mestro möjlighet att se hela företagets samlade energisituation, att beräkna alla energikostnader exakt och att skapa debiteringsgrundande underlag för exempelvis vidarefakturering av hyresgäster. Förväntade besparingar antas uppgå till 20%.


Mestro finns idag installerat hos Humlegården som använder tjänsten i sitt löpande arbete med  energiuppföljning och miljömål samt i sitt dagliga översynsarbete. Bland de nyligen lanserade tjänsterna finns bland annat vidaredebitering av hyresgästers exakta förbrukning, realtidsberäkning av energileverantörernas taxor, timupplöst förbrukningsstatistik för energi, flöden och temperaturer samt rapporter över den miljöpåverkan som är förenad med energiförbrukningen. Viktiga prognosrapporter inkluderar jämförelserapporter mellan fastigheter eller grupper av fastigheter. Års- och månadsstatistik över förbrukning och kostnad är andra funktioner som blivit lanserade.

”Vi räknar med stora kostnadsbesparingar för energi när vi för första gången har ett enkel hjälpmedel där vi kan följa energiförbrukningen i realtid och direkt utvärdera besparingsåtgärder vi har gjort i fastigheterna. Humlegården kommer även att kunna erbjuda sina hyresgäster möjlighet att följa sin egen elförbrukning och omgående utvärdera sina egna besparingsåtgärder. Vi kommer även att spara mycket arbetstid genom att vi får ett enkel sätt att utföra energiavräkningar", säger Per Rosén, chef drift och teknik på Humlegården. ”Mestro är det verktyg som gör detta möjligt för oss.”

Med tydligt fokus på användarvänlighet kan användare enkelt logga in och analysera energisituationen i sitt fastighetsbestånd utan att som tidigare behöva besöka varje fastighet och mätare. Fördelarna med att migrera till Mestro är dels driftbesparingar på uppemot 20% av fastighetsbeståndets energikostnader genom synliggörande av timvis fördelningsmätning, dels möjlighet till omedelbar analys och övervakning av mätare och möjliga serviceavbrott. I och med Mestros lansering idag erbjuds fastighetsägare och energibolag en möjlighet att övervaka och analysera sin energiförbrukning på ett sätt som tidigare inte varit möjlig.

”Vi är väldigt nöjda med Mestro”, säger Tom Eriksson, Tekniksamordnare på Humlegården Fastigheter AB, ”Vad vi kan se är detta det mest avancerade verktyget för energi- och kostnadsuppföljning på marknaden idag. Vi räknar med att göra stora besparingar med detta initiativ och räknar med att signifikativt förbättra vår kontroll och driftsekonomi.”

”Att i realtid kunna se förbrukning och beräkna kostnader är en naturlig utveckling för fastighetsägare”, säger Flexolvit AB´s grundare, Magnus Astner, ”För oss kändes det självklart att koppla ett rapporteringsverktyg till automatisk avläsning och erbjuda kostnadsberäkning enligt de komplexa taxor som idag finns på marknaden.”

Flexolvit kommer under 2010 att vidareutveckla sin tjänst i nära samarbete med nya kunder och möjliga återförsäljare. Ett antal prototyper testas idag med kunder, bland annat en som syftar till att öka hyresgästers medvetenhet om sin förbrukning kombinerat med incitament för att sänka sin förbrukning. Hyresgästerna kan här i realtid se sin förbrukning jämförd med en målförbrukning eller referensförbrukning och olika prognoser över besparing i kronor och öre över tid kan beräknas.

”Vårt mål är att lansera verktyg som verkligen sänker energiförbrukningen och kostnaderna”, säger Patric Karlsson, VD för Flexolvit och fortsätter, ”Då vi idag höjer värdet för fastighetsägare genom vår lösning hoppas vi kunna lansera nya tjänster som verkligen påverkar och förändrar beteenden långsiktigt.”

”Att tillsammans med Humlegården Fastigheter AB och Energimyndigheten få lansera en tjänst som den här”, fortsätter Patric Karlsson, ”gör oss bekväma i att gå vidare och söka etablera en stark position på marknaden med direkta kunder och potentiella återförsäljare.”

Om Humlegården
Humlegården Fastigheter AB förvärvar, förädlar och förvaltar kontorsfastigheter i Stockholm med närförorter. Humlegården, som ägs av Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringsbolagens fastighetshandelsbolag Humlegården, förvaltar fastigheter till ett värde av ca 25 Mdr kronor och med en omfattning om ca 800 000 kvadratmeter.

Ämnen

 • Fastigheter, fastighetsförvaltning

Kategorier

 • medieuppföljning
 • energiuppföljning
 • debitering
 • energibesparing
 • elpriser
 • besparing
 • humlegården fastigheter ab
 • energimyndigheten
 • elkraft
 • ökade fjärrvärmekostnader
 • elmätning
 • miljörapport
 • flexolvit
 • mestro

Om Flexolvit

Flexolvit AB startades 2005 och är idag en pionjär på mediauppföljning, automatisk mätaravläsning och kostnadsuppföljning av energiförbrukning. I vår produkt Mestro samlas kundens hela energisituation i ett system där förbrukning, kostnad och miljöpåverkan uppdateras varje timme. Informationen blir omedelbart tillgänglig över webben och ger möjlighet till kontroll över kostnader och direkta besparingar för energiförbrukningen. Produkten Mestro Lite erbjuder realtidsvisning av hyresgästers förbrukning och kostnad. Vår målgrupp är främst fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill införa direktkopplade avläsnings- och beräkningslösningar för värme, kyla, el och vatten.

För mer information om Flexolvit, besök vår webb: http://www.flexolvit.se

Kontakt:

Flexolvit AB :
Patric Karlsson, VD (patric@flexolvit.se), 070-5453675

Humlegården Fastigheter AB :
Tom Eriksson, Tekniksamordnare (tom.eriksson@humlegarden.se), 08-6789217