Pressmeddelande -

UTTALANDE antaget vid Förbundet Rörelsehindrades, FöR, Landsmötet i Stockholm fredagen den 7 maj 2010.

Det är med stor otålighet vi ser tillbaka på verksamhetsåret 2009. Vi saknar fortfarande en lag som dömer ut bristande tillgänglighet som diskriminering. Regeringen gör sig här oåtkomlig och låter tystnadens kultur råda. Överlag ser vi en tendens att den politiska retoriken alltmer fjärmar sig från den konkret förda politiken. Kostnadsöverväganden och byråkratisk myndighetsutövning tillåts dominera över politiska mål och intentioner.

Vi hävdar att en diskrimineringslagstiftning mot bristande tillgänglighet med kännbara sanktioner omedelbart kan genomföras.

Vi hävdar att den personliga assistansen är kostnadseffektiv

Vi hävdar att den kommande funktionshinderpolitiska strategin måste utformas utifrån vår erfarenhet och medverkan.

För ytterligare information kontakta förbundsordförande Lars Hagström, tfn 046 211 81 80,

e-mail: lars.hagstrom1@comhem.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • handikappolitik