Gå direkt till innehåll
Finns det tillräcklig disciplin inom de idéburna organisationerna?

Blogginlägg -

Finns det tillräcklig disciplin inom de idéburna organisationerna?

För att fortsätta på vägen till att bli en organisation i mästarklass (se mitt första blogginlägg) så krävs även disciplinerade människor, disciplinerat tänkande och disciplinerad handling.  Enligt Jim Collins koncept innebär disciplinerad att konsekvent hålla fast vid, utveckla och praktisera de mål, arbetssätt och principer som karaktäriserar de organisationer som lyckas bäst. Medarbetare och ledare tar helt enkelt ansvar. En som tagit till sig konceptet är Richard Branson som säger

”En självdisciplinerad anställd är tålmodig nog att utföra rutinarbete rutinmässigt, begåvad nog att reagera exceptionellt på exceptionella omständigheter och klok nog att kunna skilja mellan dessa båda kategorier”

Den osäkerhet som kännetecknar många idéburna organisationers verksamhet med årliga anslag, ombytliga gåvogivare, ”öronmärkta” bidrag för vissa ändamål som sedan ändras med jämna mellanrum samt ett livslångt sökande av projektmedel påverkar säkert våra handlingar så de ibland blir odisciplinerade. Trots detta anser jag att i grunden har de idéburna organisationerna en stor disciplinerad kultur i och med att vi styrs av våra grundläggande värderingar.

Det man ska se upp med är personer som vill ”göra gott” (utan att det passar in i organisationens valda koncept) och personliga önskemål från gåvogivare, vilket kan leda till odisciplinerade beslut. Vi ska göra ”goda gärningar” genom god verksamhet men bara om de passar ihop med vårt koncept. Det är ett smärtsamt men rätt beslut att sluta med allt som inte passar in i organisationens koncept. Då ett oklart koncept kan leda till färre uppdrag eftersom man uppfattas som för luddig och otydlig i vad man egentligen gör och har för uppdrag.

 Svaret på den inledande frågan är, enligt mig, att det finns många organisationer med tillräcklig disciplin. Men jag tror vi kan bli ännu fler.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Skyddsvärnet förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället.

Skyddsvärnet – anno 1910 förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi tillhör den idéburna sektorn och är partipolitiskt och religiöst obundna. Non-profit innebär att vi saknar ägare, istället återinvesteras all vinst i våra verksamheter. Återinvesteringen innebär att vi kan starta upp nya verksamheter, utöka befintliga verksamheter och skapa projekt som går i linje med vår vision och värderingar. Våra verksamhetsområden är: Individ och familj (barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna) och arbetsintegrering.

Skyddsvärnet – anno 1910
Drakenbergsgatan 22
117 28 Stockholm
Sverige