Gå direkt till innehåll
Snällhet kan döda en organisation

Blogginlägg -

Snällhet kan döda en organisation

De som anser sig vara ”snälla” när de låter verksamheter och
människor vara kvar för att de varit anställda i föreningen så länge, för att
”vad ska annars hända med dem”, för att ingen vet hur man avslutar verksamheter
eller anställningar eller för att ansvariga är ”rädda” för förändring leder
till föreningsdöd.

Att behålla verksamheter eller människor – som inte längre
tillför energi, kunskap, arbetsinsatser, ekonomi/resultat -  i en förening
för att man vill vara ”snäll” mot dem kan innebära att annan fungerande
verksamhet och medarbetare påverkas negativt. Medlemmar och medarbetare lämnar
föreningen samt uppdragsgivare slutar köpa tjänster. Det utarmar föreningens
ekonomi.

Det kan döda en hel organisation om inget görs åt det eller bli
en zombieförening som Niklas Hill skriver om i ”Lägg ner alla zombieföreningar”.

Lisa Moraeus skriver i sitt blogginlägg ”Konsten att släppa taget” om att släppa
taget om projekt som inte längre känns meningsfulla eller lönsamma.

Detsamma gäller människor och projekt i idéburen sektor. Håller
man kvar allt finns ingen möjlighet att utveckla nya idéer och verksamheter.
Det gäller att ha rätt personer för de uppgifter och uppdrag som föreningen
har. Att sitta kvar med personer och verksamhet som passade för flera år sedan
kan innebära att nuvarande uppdrag inte genomförs på ett tillräckligt bra sätt
vilket gör att föreningen inte får fler uppdrag och alltså slutligen avvecklas.

Ska vi kunna bli en stark och storleksmässigt ökande idéburen
sektor som beslutsfattare och politiker räknar med både på lokal, nationell och
internationell nivå så måste vi själva börja med att bli mer professionella i
betydelsen rätt personer på rätt plats, disciplinerade vad gäller tänkande och
handlingar, avsluta det som inte funkar, ha struktur och ordning samt en
långsiktighet som sträcker sig långt över nästa verksamhetsplan.

Skyddsvärnet ska göra vad vi kan för att fortsätta vara en
idéburen aktör att räkna med och ständigt utvecklas, förbättras och skapa
tillväxt. På tre år har vi ökat antalet medarbetare med över 50 procent och har
nu avtal med ett 70-tal kommuner i landet. Vår verksamhet är i en ständig
förändring och inget år är det andra likt. Vi konkurrerar med andra genom våra
medarbetares höga kompetens och kunskap!


Ämnen

Regioner

Presskontakt

Rebecca Hagman

Rebecca Hagman

Presskontakt Kommunikationsansvarig Marknad, kommunikation 076-77 66 510

Non-profit organisation som förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället.

Skyddsvärnet - anno 1910 är en non-profit organisation som grundades 1910. Vi förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi tillhör den idéburna sektorn och är partipolitiskt och religiöst obundna.

Non-profit innebär att vi saknar ägare, istället återinvesteras all vinst i våra verksamheter. Återinvesteringen innebär att vi kan starta upp nya verksamheter, utöka befintliga verksamheter och skapa projekt som går i linje med vår vision och värderingar.

Våra verksamhetsområden är: Individ och familj (barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna), Arbetsintegrering, Rekrytering & bemanning, Utbildning.

Skyddsvärnet - anno 1910
Drakenbergsgatan 22
117 28 Stockholm
Sverige