Gå direkt till innehåll
Nilla Helgesson, vd/direktor Skyddsvärnet och Johan Holmdahl, Kvalitets- & Projektchef Skyddsvärnet
Nilla Helgesson, vd/direktor Skyddsvärnet och Johan Holmdahl, Kvalitets- & Projektchef Skyddsvärnet

Pressmeddelande -

Anställningsbarheten måste följas upp för att få kvalitet i arbetsträningen

Arbetsförmedlingen saknar ofta tydliga resultat om hur deltagare i sociala företag kommer närmare arbetsmarknaden. Det som oftast mäts är om den enskilde individen kommer ut i arbete/utbildning eller inte. Samtidigt sker så mycket annat med individer som arbetstränar i sociala företag. Det är information som Arbetsförmedlingen ofta inte har kännedom om. Det saknas exempelvis många gånger kunskap kring vilken utveckling individen gjort under placeringstiden.

Skyddsvärnet bedriver arbetsintegrerade Sociala företag där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden arbetstränar genom en rad olika insatser. Det primära syftet är att de kommer in på arbetsmarknaden och får ett jobb. Samtidigt finns det andra värden genom arbetsträningen, såsom att skapa en meningsfull sysselsättning, stärka självkänsla och självförtroende samt att se till att personerna utvecklas för att närma sig arbetsmarknaden. För en del kan det behövas flera olika insatser för att komma ut i arbete/studier.

Genom vårt systematiska kvalitetsarbete arbetar vi ständigt med förbättringar av vårt arbete. Det sker genom kontinuerlig planering, uppföljning och utvärdering av våra verksamheter så att de kan utvecklas och nå sina mål samt uppvisa goda resultat. Av deltagare i våra sociala företag så har 74 % förtroende för Skyddsvärnet. Vidare anser 96 % att de får ett respektfull bemötande av våra erfarna handledare. Det i sig leder inte till arbete. Däremot ger det en god grund för att skapa ett bra arbetsklimat och för att tillsammans med deltagarna skapa förutsättningar att få ett arbete eller påbörja en utbildning, som 35-55 procent av deltagarna uppnår. Verksamheterna inom våra sociala företag är olika nära den ordinarie arbetsmarknaden och även olika nära externa kunder och kundkontakt. Det ger en variation av andelen som gått ut i arbete/studier de senaste åren.

För att stärka arbetet med våra deltagare har vi sedan augusti månad implementerat den beprövade GA-metoden (Grundläggande Anställningsbarhet) i våra sociala företag. Metoden innebär att utveckla självkännedom och motivation hos personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, så att anställningsbarheten förbättras. Genom metoden effektiviseras arbetet kring arbetsträning. Metoden och dess tillhörande instrument tydliggör vilka behov, resurser och insatser som bör prioriteras för att nå goda resultat. Den bidrar även på ett enkelt sätt att visa det mervärde som sociala företag ger vid arbetsträning/förstärkt arbetsträning. Metoden är mycket uppskattad hos både handledare och deltagare. Det är också en metod som används av bl.a. Linköpings Stadsmission och av flera stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad.

Från och med den 1 januari 2018 kommer alla personer inom etableringen att få möjlighet att ta del av alla insatser inom Arbetsförmedlingen, däribland arbetsträning och förstärkt arbetsträning. För att få ökad kvalitet samt mer kunskap om hur individer utvecklas under sin tid i arbetsträning/förstärkt arbetsträning uppmanar vi nu arbetsförmedling och andra sociala företag att ta del av metoden. Inte minst för att få systematisk kunskap om den ”utveckling” som individer som arbetstränar gör under sin tid i sociala företag.

Johan Holmdahl, Kvalitets- & Projektchef
Nilla Helgesson, Direktor/VD
Skyddsvärnet

OBS! Den 14 december anordnar Skyddsvärnet ett kostnadsfritt evenemang om GA-metoden.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skyddsvärnet - anno 1910 är en non-profit organisation som förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Läs mer om oss på www.skyddsvarnet.se

Kontakter

Relaterat innehåll

Relaterade event

Skyddsvärnet – anno 1910 verkar inom den idéburna välfärden och arbetar med professionella insatser som ger hjälp till självhjälp, i syfte att förebygga social utslagning i hela Sverige.

Skyddsvärnet – anno 1910 ger individer stöttning och redskap för att bli fungerande samhällsmedborgare. Vi förebygger kriminalitet och arbetar preventivt med barn och unga. Vi skapar förutsättningar för individer att komma ur kriminalitet och stödjer personer tillbaka till arbete och bostad. Vi har hela kedjan av insatser och tror på att alla förtjänar en andra chans.

Skyddsvärnet – anno 1910
Drakenbergsgatan 22
117 28 Stockholm
Sverige