Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inger Davidson ny styrelseledamot i Skyddsvärnet

Skyddsvärnet har en ny styrelsemedlem - Inger Davidsson.

Inger Davidson var riksdagsledamot 1991-2010 och civilminister 1991-1994. Hon är idag, förutom sitt styrelseuppdrag i Skyddsvärnet,  även ordförande för svenska UNESCO-rådet som är kontakten mellan FN-organet Unesco och Sverige och rådgivare till regeringen i UNESCO-frågor.

Gunnar Engström, Skyddsvärnets ordförande, säger i en kommentar att Inger Davidson, med sin värdefulla erfarenhet av parlamentariskt arbete,  med bland annat inriktning på socialpolitiska frågor, kommer att tillföra Skyddsvärnet både nya idéer och verksamhetsutvecklande kunskap. Inger har även ett starkt engagemang i den ideella rörelsen. - Det är naturligtvis av stort värde för vår verksamhet och hela den ideella sektorn.

- Vi har nu en styrelse som är allsidigt och  väl sammansatt. Jag ser fram emot en höst fylld av intressanta och samhällsutvecklande uppgifter,  avslutar Gunnar Engström.

Inger Davidsson hälsas välkommen av Gunnar Engström och övriga i styrelsen.

Ämnen

Regioner


Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Skyddsvärnet – anno 1910 verkar inom den idéburna välfärden och arbetar med professionella insatser som ger hjälp till självhjälp, i syfte att förebygga social utslagning i hela Sverige.

Skyddsvärnet – anno 1910 ger individer stöttning och redskap för att bli fungerande samhällsmedborgare. Vi förebygger kriminalitet och arbetar preventivt med barn och unga. Vi skapar förutsättningar för individer att komma ur kriminalitet och stödjer personer tillbaka till arbete och bostad. Vi har hela kedjan av insatser och tror på att alla förtjänar en andra chans.

Skyddsvärnet – anno 1910
Drakenbergsgatan 22
117 28 Stockholm
Sverige