Gå direkt till innehåll
Isabella Canow föreläser vid SOFIS konferens om effektivt integrationsarbete

Pressmeddelande -

Isabella Canow föreläser vid SOFIS konferens om effektivt integrationsarbete

Isabella Canow föreläser om integrationsfrågor vid SOFI-konferensen i Norrköping 10-11 april 2014 om Samverkan - nyckeln till  effektivt integrationsarbete.

Isabella Canow har sedan 2011 lett projekt "Prata med oss, inte om oss" som har två huvuddelar, dels att ensamkommande ungdomar bygger upp en egen nationell  och rikstäckande förening och dels att skriva en bok. Den 14 december 2013 bildades Sveriges första Riksförbund av och för ensam-kommande ungdomar. SEF Riksförbund består idag av sju lokala SEF föreningar, bland annat i Malmö, Umeå, Stockholm, Göteborg och Karlshamn. Isabella Canow kommer att berätta om bildandet av Sveriges första förening för ensamkommande.

Canow kommer i projektets andra huvuddel skriva ännu en bok om de ensamkommandes situation. I boken berättar ensamkommande flyktingungdomar sin historia samt vilket stöd och bemötande de behöver av det nya hemlandet för en lyckad integration.

"SOFI är en samarbetsorganisation för de som är verksamma inom flykting- och integrationsfrågor. Ambitionen är att kunna erbjuda fortbildning av högsta kvalitet i en strävan att de som är aktiva inom verksamhetsområdet ska ha en gemensam kunskapsgrund att stå på. För att uppnå detta ordnar vi två konferenser årligen, och i samband med nästkommande kommer Du att nå ut till över ett hundra vetgiriga personer."

"Andra föreläsare vid konferensen är bland annat Lotta Dahlerus, SKL,som  ger en sammanfattning av vad tre år av etableringsreformen inneburit för kommunerna, samt en redogörelse för vad som är nytt på gång och Hans-Göran Johansson, Arbetsförmedlingen som presenterar metodstödet för att skriva och teckna lokala överenskommelser. Metodstödet är framtaget av Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan samt SKL."(källa www.sofikonferens.se)

Kontakt:
Projektledare Prata med oss, inte om oss
Isabella Canow
Tfn 08-729 17 32
E-post isabella.canow@skyddsvarnet.se

 

Ämnen

Regioner


Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Presskontakt

Rebecca Hagman

Rebecca Hagman

Presskontakt Kommunikationsansvarig Marknad, kommunikation 076-77 66 510