Gå direkt till innehåll
Lovisa Älenmark är projektledare för Skyddsvärnets nya projekt som ska ge fler kvinnor som är eller varit på anstalt möjlighet till en bra utsluss i samhället. Foto: Skyddsvärnet
Lovisa Älenmark är projektledare för Skyddsvärnets nya projekt som ska ge fler kvinnor som är eller varit på anstalt möjlighet till en bra utsluss i samhället. Foto: Skyddsvärnet

Pressmeddelande -

Nytt projekt: Förstärkt utsluss för kvinnor i Kriminalvården och/eller i hemlöshet

Skyddsvärnet har blivit beviljade medel från Stiftelsen Drottning Sophias Skyddshem att bedriva ett projekt för att främja kvinnors utsluss i samhället. Projektet pågår fram till årsskiftet och riktar sig mot kvinnor i Kriminalvården och/eller som befinner sig i hemlöshet.

Syftet med projekt Förstärkt utsluss är att underlätta frigivningen och minska risken för återfall. Målet är att ge fler kvinnor som är eller varit på anstalt möjlighet till en bra utsluss i samhället genom ett relevant boende, individuellt stöd av professionell personal samt möjlighet till lönearbete, oavsett om kvinnorna ännu är drogfria eller har ett eget hem/egen adress.

Insatsen innebär att ge fler kvinnor som är eller har varit på anstalt möjlighet till ett förlängt och utökat stöd. Ett av Skyddsvärnets värdeord är ”hjälp till självhjälp” och detta projekt kommer att präglas av detta. Kvinnorna erbjuds individuellt stöd i det dagliga livet, vilket exempelvis kan innebära att söka bostad, återuppta kontakter med närstående/anhöriga, hitta en meningsfull fritid, hantera ekonomi, laga mat eller generell planering inför framtiden.

Kvinnorna kommer träffa projektledaren regelbundet veckovis. En skattning enligt ADL taxonomi kommer göras inledningsvis. I samband med utskrivning genomförs återigen en skattning för att fastställa klientens resultat.

För mer information, kontakta:

Lovisa Älenmark, projektledare
Tele: 070-092 14 55
Mejl: lovisa.alenmark@skyddsvarnet.se 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skyddsvärnet - anno 1910 är en non-profit organisation som förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Läs mer om oss på www.skyddsvarnet.se

Relaterat innehåll

Non-profit organisation som förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället.

Skyddsvärnet - anno 1910 är en non-profit organisation som grundades 1910. Vi förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi tillhör den idéburna sektorn och är partipolitiskt och religiöst obundna.

Non-profit innebär att vi saknar ägare, istället återinvesteras all vinst i våra verksamheter. Återinvesteringen innebär att vi kan starta upp nya verksamheter, utöka befintliga verksamheter och skapa projekt som går i linje med vår vision och värderingar.

Våra verksamhetsområden är: Individ och familj (barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna), Arbetsintegrering, Rekrytering & bemanning, Utbildning.

Skyddsvärnet - anno 1910
Drakenbergsgatan 22
117 28 Stockholm
Sverige