Gå direkt till innehåll
Skyddsvärnet startar två nya projekt

Pressmeddelande -

Skyddsvärnet startar två nya projekt

30 mars 2012

Under 2012 kommer Skyddsvärnet att starta två nya projekt, Hemvårdsblommor och Sociala företag AB. Projektmedel är beviljade från Tillväxtverket.

Båda projekten ligger inom ramen för Skyddsvärnets satsning på  arbetsträning via sociala företag som  startade, som en del i Skyddsvärnets vårdkedja i februari 2011.

Direktor Nilla Helgesson och Lena Ludwigs, enhetschef , uttrycker den gemensamma inriktningen: - Vi vill skapa möjligheter till människor som står utanför arbetsmarknaden att integreras.

Tillväxtverkets bedömning när de beviljade medel för Sociala företag AB är "att Skyddsvärnet har förutsättningar att framgångsrikt genomföra utvecklingsinsatsen och att den utvecklade varan/tjänsten kommer att ge företaget ökad konkurrenskraft."

För Hemvårdsblommor menar Tillväxtverket att projektet stämmer väl överens med målet att stärka affärsutvecklingen i arbetsintegrerade sociala företag.

Lena Ludwigs säger i en kommentar att nu startar researchen av den  nya tjänsten Hemvårdsblommor, d.v.s skötsel av blommor i egna hem för privatpersoner.

- Det är en social innovation till lokal utveckling som ska leda till utvecklande sysselsättning för dem långt från arbetsmarknaden. Verksamheten kommer att kräva en mycket stor arbetskraft med möjlighet till olika arbetsuppgifter. Förhopppningen är att personer som arbetar i projektet ska utvecklas så att deras förutsättningar ökar att få jobb utanför Skyddsvärnet.

Nilla Helgesson menar att även det andra projektet Sociala företag AB ska vara en  ny tjänst i form av arbetsträning/ sysselsättning í sociala företag som är affärsmässiga och långsiktigt hållbara.

- För att detta ska lyckas krävs alltså något annat än det som gjort i befintliga (oftast kooperativa) sociala företag under de gånga decennierna.

Det saknas idag sysselsättning/arbetsträning för klienter inom socialtjänst och kriminalvården. Det finns en stor efterfrågan och det ska finnas tjänster på vitt skilda områden för att de ska kunna passa olika åldrar, olika funktionshinder, olika tidsåtgång med mera.

- Vi tänker skapa denna tjänst under 2012. Bland annat kommer vi, som ideell förening,  bli en större och kraftfullare leverantör på området vård och omsorg. Det innebär att regeringen kommer en bit på vägen med målet om en mångfald av leverantörer, avslutar Nilla Helgesson.

På bilden syns  Lena Ludwigs,(tv) enhetschef (mobil: 070-092 22 84)  samt Nilla Helgesson, direktor (th)(mobil: 070- 586 13 61)

 

Ämnen

Regioner


Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Presskontakt

Rebecca Hagman

Rebecca Hagman

Presskontakt Kommunikationsansvarig Marknad, kommunikation 076-77 66 510