Gå direkt till innehåll
Skyddsvärnet positiv till  Påföljdsutredningens förslag

Pressmeddelande -

Skyddsvärnet positiv till Påföljdsutredningens förslag

- Det är stora förändringar som föreslås i påföljdsutredningen SOU 2012:34 och också nödvändiga sådana, säger Gunnar Engström, Skyddsvärnets styrelseordförande. De konsekvenser vi kan se  är att det blir en nödvändig skärpning av påföljdsystemet.

- Höga krav kommer att ställas på de verkställande myndigheterna, i första hand på Kriminalvården och kommunernas socialtjänst. Även frivården kommer att få ett större ansvar. De brottsförebyggande åtgärder som föreslås i utredningen har Skyddsvärnets fulla stöd.

 

 

- Det är hög tid att genomföra de förslag som utredningen framlagt. Det säger Gunnar Engström, Skyddsvärnets styrelseordförande ,som idag skickar in föreningens remissyttrande till Socialdepartementet.

-Det här en angelägen reform som har fått vänta alldeles för länge. Flera av förslagen kommer att beröra Skyddsvärnets klienter och vårt arbete i vårdkedjan i positiv riktning. Däremot är Skyddsvärnet  kritisk till föslaget om att tillräknelighet ska vara ett krav för straffansvar.

- Utredningen föreslår, fortsätter Gunnar Engström, att tillräknelighet ska vara ett krav för straffansvar. Om en gärningsman inte är tillräknelig ska gärningen enligt förslaget inte utgöra brott. Förslaget medför komplikationer och det är svårt att överblicka de praktiska konsekvenserna av detta. Det innebär också stora ingrepp i centrala straffbestämmelser (se vidare i dokumentet).

Skyddsvärnet är även tveksam till förslaget om särskilda skyddsåtgärder.

- Beslut om skyddsåtgärder ska enligt förslaget endast kunna komma i fråga för psykiskt störda lagöverträdare och inte för andra. Det måste finnas starka skäl för en sådan negativ särbehandling av en viss grupp lagöverträdare, avslutar Gunnar Engström

Sammanfattningsvis har Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm följande uppfattningar:

Skyddsvärnet tillstyrker:

  • att lagen om rättspsykiatrisk vård upphävs,
  • att bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård samlas i en lag, 
  • att det ska föreligga ett påtagligt behov av vård i stället för att behovet ska vara oundgängligt samt
  • slutna stödenheter.

Skyddsvärnet avstyrker:

  • den föreslagna utformningen av farerekvisitet och anser att det bör föreligga en omedelbar fara för eget eller andras liv och hälsa för att farerekvisitet ska kunna utgöra en självständig förutsättning för behov av tvångsvård, 
  • att tillräknelighet ska vara en förutsättning för att en gärning skall utgöra brott och anser att tillräknelighet i stället bör vara ett krav för att påföljd ska kunna ådömas och  
  • att frågan om tillräknelighet skall bedömas före de subjektiva brottsförutsättningarna samt
  • förslaget om särskilda skyddsåtgärder.

Vidare anser Skyddsvärnet att konsekvenserna av utredningens förslag för målsägande i brottsprocessen bör analyseras och att målsägandenas ställning bör stärkas.

Slutligen föreslår Skyddsvärnet att det inrättas kontrollkommissioner efter norsk förbild.

Kontakt:
Styrelseordförande Gunnar Engström,
mobil 0705-180546

Presskontakt:
Eva Bernerskog, pressansvarig
076-77 66 510

 

 

Ämnen

Regioner


Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Non-profit organisation som förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället.

Skyddsvärnet - anno 1910 är en non-profit organisation som grundades 1910. Vi förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi tillhör den idéburna sektorn och är partipolitiskt och religiöst obundna. Non-profit innebär att vi saknar ägare, istället återinvesteras all vinst i våra verksamheter. Återinvesteringen innebär att vi kan starta upp nya verksamheter, utöka befintliga verksamheter och skapa projekt som går i linje med vår vision och värderingar. Våra verksamhetsområden är: Individ och familj (barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna) och arbetsintegrering.

Skyddsvärnet - anno 1910
Drakenbergsgatan 22
117 28 Stockholm
Sverige