Gå direkt till innehåll
Skyddsvärnet värd för rumänsk kriminalvårdsdelegation

Pressmeddelande -

Skyddsvärnet värd för rumänsk kriminalvårdsdelegation

21 februari 2014

- Skyddsvärnet har sedan 1910  haft en central roll vad gäller att hjälpa människor ut i samhället efter avtjänat straff.  Det säger Fredrik Gunnarsson, verksamhetschef inom Skyddsvärnet, med anledning av att Skyddsvärnet står som värd för ett besök från Rumänska Centrum för Utbildning och Utveckling (CRED)  (Rumänien) och den Europeiska tankesmedjan Pour la Solidarité (Belgien). 
- Skyddsvärnet är glada över förtroendet att få vara värdar under 17-21 februari då delegationens besök äger rum. Besökarna kommer ta del av svenska  exempel på hur vi arbetar med social integrering av dömda. Delegationen kommer  ha ett späckat program under veckan och vi hoppas att de kommer ha mycket  inspiration att ta med sig härifrån. Bland annat kommer de besöka Kriminalvårdens  Internationella Sekretariat, anstalter, häkten och göra ett studiebesök på
Skyddsvärnets Halvvägshus  avslutar Fredrik  Gunnarsson.

Fakta:
Rumänska Centrum för Utbildning och Utveckling (CRED) (Rumänien) och den Europeiska tankesmedjan Pour la Solidarité (Belgien) är partners i ett projekt som finansieras av den Europeiska socialfonden, som har för avsikt att utveckla nya mekanismer och aktiviteter för att bidra till social integration och integrering av rumänska före detta brottslingar på arbetsmarknaden. 

En av verksamheterna i ovan nämnda projekt består i att organisera studiebesök i fyra olika EU-länder - England, Spanien, Sverige och Portugal - för en delegation av rumänska yrkesverksamma inom området social integration av brottslingar och före detta brottslingar. Delegationen består av bland annat fängelsedirektörer, representanter för frivilligorganisationer och justitieministeriet. 

Det huvudsakliga syftet med besöken är att införa dessa yrkesgrupper till strategier, åtgärder och konkreta projekt som bidrar till social och yrkesmässig integration av brottslingar i de fyra olika länderna. För detta ändamål, Pour la Solidarité organiserar i samarbete med sina lokala partners, SKOOPI och Skyddsvärnet, ett studiebesök till Stockholm för en delegation av 14 rumänska
representanter som är verksamma inom sektorn för social och yrkesmässig integration av brottslingar.


Kontakt:
Verksamhetschef
Fredrik Gunnarsson
Mobil: 070-586 13 16
E-post: fredrik.gunnarsson@skyddsvarnet.se

Pressansvarig:
Eva Bernerskog
Mobil: 076-77 66 510
E-post: eva.bernerskog@skyddsvarnet.se


Bild: Fotograf Denny Lorentzen

Ämnen

Regioner


Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Presskontakt

Rebecca Hagman

Rebecca Hagman

Presskontakt Kommunikationsansvarig Marknad, kommunikation 076-77 66 510