Gå direkt till innehåll
Det kan finnas placeringar som behöver göras skyndsamt och då kan direktupphandling användas. Foto: Unsplash.com
Det kan finnas placeringar som behöver göras skyndsamt och då kan direktupphandling användas. Foto: Unsplash.com

Pressmeddelande -

Stöd till de som saknar egna hem

Idéburna aktörer stödjer sköra personer som, i större omfattning än andra, påverkas av den rådande pandemin.

Många av dessa personer lever i utsatthet och saknar ofta ett hem att gå till, vilket innebär att man måste dela utrymmen med andra. Det kan vara personer med olika former av beroendeproblematik som håller till på härbärgen, stödboenden eller behandlingshem.

Det kan även handla om barn och unga som inte känner sig trygga hemma hos sina föräldrar. Deras hem kan ofta bli det offentliga rummet såsom torg, kollektivtrafiken och olika centrala platser. Vi möter även kvinnor som utsätts för våld i sitt eget hem och som måste fly, med eller utan barn, för att sätta sig i säkerhet.

I pandemins spår finns det åtgärder och insatser som ibland behöver göras snabbare än brukligt. Det kan finnas placeringar som behöver göras skyndsamt och då kan direktupphandling användas. Det finns flera insatser som kan genomföras under dagens tröskelvärde.

Skyddsvärnet erbjuder skyddat boende för personer som utsätts för våld i nära relationer och/eller hot och våld kopplat till hedersproblematik. Vi har även skyddat boende för de som vill lämna gänget och kriminaliteten, det vill säga avhopparverksamhet.

Skyddsvärnet kan erbjuda placeringar i jour-/familjehem, stödboende, halvvägshus, träningslägenheter och olika former av skyddat boende samt erbjuda sysselsättning.

Skyddsvärnet finns till för de personer som behöver stöd i samhället och det har vi gjort i 110 år!

Om direktupphandling

Ämnen

Taggar

Regioner


Skyddsvärnet - anno 1910 är en non-profit organisation som förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Läs mer om oss på www.skyddsvarnet.se

Presskontakt

Jonna Ekdahl

Jonna Ekdahl

Presskontakt Kommunikatör 073-9920749

Relaterade nyheter

Non-profit organisation som förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället.

Skyddsvärnet - anno 1910 är en non-profit organisation som grundades 1910. Vi förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi tillhör den idéburna sektorn och är partipolitiskt och religiöst obundna.

Non-profit innebär att vi saknar ägare, istället återinvesteras all vinst i våra verksamheter. Återinvesteringen innebär att vi kan starta upp nya verksamheter, utöka befintliga verksamheter och skapa projekt som går i linje med vår vision och värderingar.

Våra verksamhetsområden är: Individ och familj (barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna), Arbetsintegrering, Rekrytering & bemanning, Utbildning.

Skyddsvärnet - anno 1910
Drakenbergsgatan 22
117 28 Stockholm
Sverige