Gå direkt till innehåll
En helt egen dag för ungas psykiska hälsa

Pressmeddelande -

En helt egen dag för ungas psykiska hälsa

Hur känns det att aldrig vara tillräcklig? Både i känslan av att leva i ett samhälle med stress, press, skeva ideal och krav. Men också i känslan av att dina utmaningar i livet aldrig tas på allvar i samhället. Där du ofta får höra att du inte är ”tillräckligt sjuk” för att få stöd.

Dagen för ungas psykiska hälsa är en temadag i almanackan den 4/9 på Tilias initiativ. Datumet är dagen då Tilia grundades. I år fyller organisationen 7 år. Syftet är att uppmuntra alla som kan och har möjlighet till att agera i frågan kring ungas psykiska (o)hälsa, där ungas röster står i fokus, att göra det. Årets tema är #weallcarrysomething

Temat går helt i linje med den verksamhet Tilia nu bedrivit under sju års tid. Tilia är en ideell organisation som vänder sig till de unga som ofta inte får stöd i samhällets offentliga rum, men fortfarande behöver någon som lyssnar och finns där samt ger verktyg att hantera livet.

- Just eftersom vi alla bär på något - We all carry something - är det viktigt att belysa Tilias arbete och att vi finns här för alla de unga som inte får vård eller som inte ska vara i vårdens verksamhet men fortfarande behöver stöd i livet. Vi vänder oss till mellantinget, en grupp unga som ofta glöms bort i samhället och får kriga för att bli hörda. Vår målgrupp är unga och unga vuxna och alla oavsett könsidentitet är välkomna att vända sig till oss med det som pågår i livet just nu. Årets tema uppmuntrar till att dela med sig i sociala medier under #weallcarrysomething och/eller stötta Tilias arbete genom att beställa vår tygväska med samma budskap. Säger Tilias grundare Annso Blixt.

Det rapporteras flitigt i både rapporter och i media om ökningen av ungas psykiska ohälsa. Vi låter det vara osagt om det skett en reell ökning eller om unga helt enkelt blivit bättre på att prata om hur de mår. Faktum är däremot att vi vuxna måste bli bättre på att lyssna på unga själva och vad de berättar och vi tror att en egen dag för detta kan vara ett steg för att nå dit.

- Jag sökte vård i tre års tid, där jag utreddes för 6 olika diagnoser. Men det var först när jag kom till Tilia och fick igenkänning och någon som lyssnade på mig, som jag började må bättre. Jag gick i en stödgrupp där jag fick jobba med min självkänsla och förstod sakta men säkert att det inte var mig det var fel på. Kanske är det samhället som är sjukt, inte jag?!” Ung vuxen som sökt stöd i Tilia

Vill du bidra till att uppmärksamma Dagen för ungas psykiska hälsa ?

  1. Dela med dig av vad du bär/har burit på under #weallcarrysomething i sociala medier
  2. Köp en tygväska här
  3. Dela och sprid Tilias arbete på dina sociala medier, så att fler unga får stöd

INTERVJUER OCH PRESS

Louise Aronsson

louise@foreningentilia.se

0790790025


Tilia - trygghet, stöd & vägledning för unga

info@foreningentilia.se | www.foreningentilia.se | 076-345 16 92 | Twitter: @ForeningenTilia | FB: www.facebook.com/foreningentilia

Stödförening för unga med psykisk ohälsa

Tilia verkar för ett jämställt samhälle med en vision om att varje ung människa har självkänsla nog att stå upp för sina rättigheter. Här ges trygghet, stöd och vägledning. Vi vänder oss till unga mellan 12 – 25 år med fokus på de som lever med psykisk ohälsa i någon form. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. Vi är (vad vi vet) den enda föreningen i Sverige som jobbar med ungas psykiska ohälsa på ett uppsökande sätt, vi är ute i skolor och visar på att det finns vuxna som bryr sig och stannar kvar. Många drar sig för att söka hjälp på grund av skamkänslor, därför hjälper vi till att komma över den tröskeln. Förutom det finns vårt stöd både på nätet och i fysisk form.

Vi är människor som har självupplevda erfarenheter samt ett kunnande rent utbildningsmässigt kring ämnen som ätstörningar, självskadebeteende, mobbing, utanförskap, missbruk/beroende, ha en diagnos eller ett dolt handikapp samt frågor kring sexualitet. Vi tror att dessa faktorer är viktiga då vi pratar om hur vi människor mår.

Föreningen Tilia
Föreningen Tilia