Skip to main content

Nära 25.000 namnunderskrifter för psykisk hälsa på skolschemat

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2018 17:39 CEST

Våren 2019 startade ideella organisationen Tilia igång en namninsamling för att få in psykisk hälsa på skolschemat. Nu har insamlingen nått nära 25.000 namnunderskrifter.

Tilia tog initiativet till namninsamlingen för att synliggöra det anmärkningsvärda i att psykisk hälsa saknas som begrepp i både grundskolans- och gymnasieskolans läroplaner. Detta i kontrast till att den fysiska hälsan nämns upprepade gånger. Psykisk hälsa i läroplanen var också något som framkom i den Nationella samordnare på området psykisk hälsa (S 2015:09) utredning "Ungas beställning till samhället", där Tilia, Maskrosbarn, Sveriges Elevkårer och Psykologförbundet medverkade.

- Det är anmärkningsvärt att kunskapen om psykisk hälsa inte värderas lika högt som fysisk hälsa i skolan, trots det att vi vet att 75 % av all psykisk ohälsa debuterar innan 18 års ålder, 50 % innan 14 års ålder. Vi som samhälle behöver ta ansvaret och ge barn och unga grundläggande kunskap för psykisk hälsa. Det är dags att samhället 2018 visar att psykisk hälsa är precis lika viktigt som den fysiska hälsan, säger Louise Aronsson som är ansvarig för Tilias påverkande arbete. 

Har en inte ord för det, kan en inte prata om det och där heller inte söka hjälp

Tilia har under sina sex verksamma år haft över 10.000 konversationer med unga som mår dåligt bara i sin stödchatt. Att unga vi kommer i kontakt med har så lite kunskap om sin situation och hinner må sämre än vad de skulle behöva göra, tyder på en bristande kunskap om psykisk (o)hälsa i samhället i stort. 

Utan kunskap saknas vokabulär för att uttrycka sig till vuxenvärlden och därmed be om hjälp, när det behövs.

Syftet med att införa psykisk hälsa på schemat är att öka kunskapen om framförallt den psykiska hälsan, men också att ge unga verktyg för att hantera livets utmaningar samt att som ung även ha kunskapen om vart en kan vända sig för hjälp och stöd, när behovet infinner sig.

- Det är unga själva som ber fundamentala kunskaper för psykisk hälsa, precis som att vi idag undervisar om den fysiska hälsan under hela skoltiden. Psykisk hälsa på schemat är en kunskapsform som är beprövad i flertalet länder och ingår i den grundläggande undervisningen i bl.a. Kanada och Finland, två länder som också visar på toppresultat i skolan enligt PISA, säger Aronsson. 

Bakom insamlingen står tillsammans med Tilia ytterligare över 20 aktörer som bland andra Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, Sveriges Psykologförbund, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, Rädda barnens ungdomsförbund och Röda korsets ungdomsförbund.

Vill du vara med och göra skillnad? Skriv på namninsamlingen här! 

Tilia - trygghet, stöd & vägledning för unga

info@foreningentilia.se | www.foreningentilia.se | 079-079 00 25 | Twitter: @ForeningenTilia | FB: www.facebook.com/foreningentilia

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.