Pressmeddelande -

Ny branschorganisation vill effektivisera bredbandsutbyggnaden – med trådlös länkinfrastruktur

Idag bildas Föreningen Trådlös bredbandsinfrastruktur, den nya branschorganisationen för alla som arbetar med den nya generationens länkinfrastruktur i bredbandsutbyggnaden. Syftet är att öka kunskapen om hur trådlös bredbandsinfrastruktur – tillsammans med vanlig markfiber – kan bidra till att effektivisera och snabba på bredbandsutbyggnaden och stärka robustheten i näten. Initiativet kommer från Teracom Broadband Networks och Vixor Wireless Broadband Infrastructure, som tillsammans med ett antal andra företag nu går samman i Föreningen Trådlös bredbandsinfrastruktur.

- Bredbandsutbyggnaden går nu in i en avgörande fas. För att nå målen i den nya nationella bredbandsstrategin behöver – som regeringen också påtalar – både traditionella markfiberlösningar och trådlös bredbandsinfrastruktur samverka. Det kommer att vara extra viktigt för att nå ut till byar, hushåll, företag och offentliga verksamheter i kommunernas ytterområden, säger Jan Backman, chef för Teracom Broadband Networks och tf talesperson för Föreningen Trådlös bredbandsinfrastruktur.

- Vi har under flera års tid arbetat med att öka kunskapen om och förståelsen för hur trådlös länkinfrastruktur kan bidra till att både snabba på och göra bredbandsutbyggnaden mer kostnadseffektiv. Det är glädjande att vi nu kan ta nästa steg, och tillsammans med flera andra bidra till det angelägna målet att alla hushåll – också på landsbygden – ska få tillgång till snabb internetuppkoppling, säger Vixor Wireless Broadband Infrastructures VD Tony Petersson, som blir tf ordförande för den nya branschföreningen.

Föreningen Trådlös bredbandsinfrastruktur är öppen för alla leverantörer, användare och andra som arbetar med länkinfrastruktur i bredbandsutbyggnaden. Medlemmar från start är:

 • Vixor Wireless Broadband Infrastructure
 • Teracom Broadband Networks
 • Bluecom
 • Eltel
 • NEC
 • Ceragon
 • Scanmast

Organisationen kommer att bistå med information och kunskap om trådlös bredbandsinfrastruktur, arrangera seminarier och hålla dialog med myndigheter, beslutsfattare, bredbandskoordinatorer, nätägare och möjliga användare.

I samband med bildandet av denna nya branschförening så läggs den tidigare, Svenska trådlös fiberleverantörer (STFL), ned.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Telekom

Kategorier

 • radiolänk
 • länkteknik
 • bredbandsinfrastruktur
 • trådlöst bredband
 • trådlöst
 • trådlös
 • stadsnät
 • fiber
 • landsbygden
 • infrastruktur
 • bredbandsutbyggnad
 • it
 • bredband

Regioner

 • Skåne

Föreningen Trådlös bredbandsinfrastruktur är Sveriges branschorganisation för producenter, leverantörer, nätägare, användare och andra som arbetar med eller för att effektivisera bredbandsutbyggnaden genom en kombination av markfiber och den nya generationens trådlösa länkteknik.

Kontakter

Daniel Färm

Presskontakt kommunikationsansvarig