Pressmeddelande -

Med Lincoln - och Obama - mot Sten Tolgfors

Föreningen Afghanistansolidaritet lyckades med konststycket att vara med i samtliga 1 maj-arrangemang i Stockholm.

Flygbladsutdelare syntes både på v-tågets  samling på Medborgarplatsen, bland socialdemokraterna i Humlegården och på Sergels torg, där Röd fronts arrangörer generöst gav föreningens ordförande Hans Söderling möjlighet att tala.

Söderling sa bl.a.:

- Som ni vet började det svenska krigsäventyret i Afghanistan hösten 2001 med att den brittiske försvarsministern Hoon bad sin svenske kollega, socialdemokraten Björn von Sydow, att ställa upp med svensk trupp till ett Nato-lett projekt att hjälpa USA med att ta militär kontroll över landet. Regeringen Persson tackade blixtsnabbt ja och fick särskilt tack av Hoon för det.

- I den svenska riksdagen godkände samtliga partier beslutet. Inte minst vänstern talade entusiastiskt om "humanitär intervention".

- Idag 9 år senare vet vi hur det gick med den humaniteten. Blod färgar envist den afghanska jorden. Varje år dödas tusentals civila afghaner och oräkneliga motståndsmän eller blott misstänkta motståndsmän. Kvinnor och barn slaktas saklöst när de kommer i vägen för ockupanterna, skjuts i sina hem eller bakbundna på uppsamlingsplatser, torteras i USA:s hemliga baser, avrättas i Karzais fängelserna utan att ens vara säkert identifierade eller sprängs i luften av fjärrstyrda drönare.

- I de mest krigsdrabbade provinserna i södra Afghanistan har föräldrarna för länge sedan slutat skicka sina barn till skola. Under åren av amerikansk ockupation har landet till över 50 procent blivit beroende av narkotika för sin försörjning. För kvinnornas del har det lett till skenande brudpriser och ökat våld i hemmen.

- Efter nio år kan vi säkert säga att ingenting i Afghanistan blir bättre innan den utländska ockupationen upphört. Den lägger sin kalla hand över alla biståndsinsatser och utvecklingsprojekt.

- Från ockupanternas sida – inklusive Sveriges försvarsminister Sten Tolgfors – framställs afghanerna som oförmögna att styra sina egna öden. Så har det alltid hetat när den rika världen gått på kolonial rövarstråt.

- Denne ståndaktige tennsoldat – så vapenvägrare han – tycks vara beredd att försvara USA:s ockupation av Afghanistan även sedan den siste USA-soldaten lämnat landet. Fast Obama har sagt att USA senast i juli 2011 ska börja dras tillbaka från Afghanistan  planerar Tolgfors för att svensk trupp ska stanna i Afghanistan till minst 2017. All diskussion om något "uttåg" är illojal, menar han.

- Som den räknenisse han är har han sett till att svenska försvaret redan 2008 inhandlade 50 kistor att ha i reserv för dödade svenskar. Bara fem svenskar har hittills kommit hem i kista. Tolgfors arbetar på att fylla resten.

- Vad kallar man en människa som sitter bakom ett skrivbord och med berått mod planerar för att ytterligare vilseförda svenska pojkar och flickor ska dö för Nato i Afghanistan?

- Vad kallar man en sådan person?

(Rop från Plattan: Mördare!)

- Den gamla socialdemokratiska parollen, som åtminstone förr alltid fanns med i 1 maj-tågen: ALLA FOLKS FRIHET – HELA VÄRLDENS FRED bygger på en historisk insikt.

- Inget folk som förtrycker ett annat kan själv vara fritt. Sveriges deltagande i USA:s ockupation av Afghanistan har stärkt de sämsta tendenserna i det svenska samhället.

- Vår fredliga utrikespolitik raseras, neutraliteten i krig och alliansfriheten i fred offras för att nå kortsiktiga fördelar med närmande till Washington och Bryssel. Värnpliktsarmén skrotas och grundlagens förbud att sända svensk militär utomlands i krig urholkas. Debatten tystas systematiskt.

- Men man kan som Lincoln sa lura en del av folket hela tiden och hela folket en del av tiden. Men inte hela folket hela tiden.

- Enligt den enda objektiva opinionsmätning som genomförts och som publicerades på julafton i fjol så är 69 procent av s-väljarna emot att Sverige har trupp i Afghanistan. Även en majoritet av Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas väljare är emot att Sverige har trupp i Afghanistan, trots att deras partiledningar är för det.

- Till och med i folkpartiet överväger nej-sägarna, enligt den opinionsmätningen – inte undra på att den inte har upprepats. Bland folkpartiväljarna är 44 procent för svensk trupp i Afghanistan medan 47 procent är emot det.

- Det är det som gör att vi kan arbeta vidare med viss optimism. Senast beslutade det stora s-distriktet Skåne att kräva att svensk trupp lämnar Afghanistan. Ute i världen växer för varje dag misstron mot USA:s projekt och allt fler länder planerar att ta hem sina trupper.

- Vi måste nu se till att placera Afghanistan på dagordningen i valrörelsen. Från vår förening säger vi: Rösta inte på någon politiker som säger sig arbeta för att de svenska trupperna ska stanna i Afghanistan.

- Enskilda politiker i borgerliga partier eller i s, mp och v som gör klara åtaganden att rösta mot det svenska krigsdeltagandet ska vi ge så mycket gratisreklam vi bara orkar.

- Att stoppa Sveriges krigsdeltagande är en renhållningsfråga som står över partigränserna. Sverige ska inte delta i en folkrättsvidrig ockupation där svenska soldater riskerar att begå krigsförbrytelser.

- Värna folkrätten! Värna Sveriges fredsliga utrikespolitik! Ta hem trupperna från Afghanistan. Gå med i solidaritetsarbetet för Afghanistan!

Kategorier

  • sten tolgfors afghanistan isaf nato