Pressmeddelande -

Nordiska politiker vill stärka försvarssamarbetet

Om parlamentarikerna i Nordiska rådet fick bestämma så skulle de nordiska länderna öka sitt samarbete på försvarsområdet. Det visar en undersökning som Nordens Tidning gjort i sitt senaste nummer. Tidningen har gjort en enkät bland parlamentarikerna i rådet där man bland annat frågat om deras synpunkter på ett utökat försvarssamarbete och om vilka hinder för de nordbor som rör sig över nationsgränserna som bör avskaffas. Försvarsfrågan är intressant för Nordiska rådet eftersom det är först på senare år, efter de politiska omvälvningar som skedde i Europa på nittiotalet som man kunnat diskutera den överhuvudtaget. Av de politiker som besvarat Nordens tidnings enkät ville förkrossande 90 procent ha ett utökat försvarssamarbete.

De gränshinder som de nordiska parlamentarikerna i första hand ville avskaffa var sådana som gäller de nordbor som arbetspendlar mellan länderna. För dessa är frågor kring skatter, pensioner och socialförsäkringssystem viktiga.

Nordens Tidning är folkrörelseorganisationen Föreningen Nordens tidning som utkommer 4 gånger per år och som skriver om kultur, politik och samhällsliv i de nordiska länderna.

För mer info kontakta tidningens chefredaktör Torsten Hallberg tfn.: +46 8 506 113 00 eller e-post torsten@norden.se

Ämnen

  • Politik