Pressmeddelande -

Ny generalsekreterare i Föreningen Norden

Idéerna  om Norden som samlad region och aktör vinner allt starkare gehör. Som ett led i arbetet att mobilisera medborgarna  för det nordiska samarbetet och förnya den nordiska rörelsen har Föreningen Nordens styrelse valt Bo Andersson att leda organisationen för en period av 6 år.
 
Bo Andersson, 51 år har varit verksam i föreningslivet större delen av sitt liv, bland annat som generalsekreterare på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.  Under denna tid gick förbundet genom en mycket stark tillväxt och utveckling. Bo Andersson har också arbetat som biträdande borgarrådssekreterare, budgetsekreterare och utbildnings- och utvecklingssekreterare i Stockholm stad. Under de senaste två åren har han drivit ett eget konsultföretag Bo Andersson tillträder sin tjänst på Föreningen Norden den 1 september.. 

Föreningen Norden  samlar individer och organisationer i Sverige för att bidra till fred, öppenhet och demokrati i Norden, Europa och världen. Föreningen vill öka samarbetet över nationsgränserna och därigenom stärka förståelse och relationer mellan människor från olika kulturer. .

För mer information, kontakta
Föreningen Nordens ordförande Kristina Persson tfn 0705 95 99 48

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Blekinge