Pressmeddelande -

Det nya stationssamhället ger bättre bomiljö

Det har kommit ett nytt intresse för stationssamhället, att återöppna stationer för att ge bättre pendlingsmöjligheter och kunna minska befolkningstrycket på storstadsområdena. De är kanske kostnadseffektiva, men knappast den trivsammaste miljön med buller, luftföroreningar, trängsel, höga boendekostnader och långt till naturen. Barn måste skjutsas och kan inte leka på gatorna.

Med järnväg kan man komma långt ut snabbt så att pendlingstiden blir jämbördig med om man bor i storstaden. Man kan få dess fördelar av mångfasetterat arbetsliv, rik kultur och bra utbildning och samtidigt vinna en hälsosammare livsmiljö och ett mer naturnära och billigare boende.

Skåne har varit drivande för att återöppna stationer. Nu kommer Västra Götaland efter med liknande idéer. Att förtäta och utvidga samhällena runt stationer ger låga exploateringskostnader. Nästa steg är att bygga nya stationssamhällen på jungfrulig mark runt en bana. Nya bansträckningar kan finansieras med bygge av nya samhällen, så som en gång Saltsjöbanan och Säröbanan.

Kostnaden för en ny station kan vara 100 miljoner kronor, att rusta upp en bana till högre hastighet med skarvfria spår kostar 70 miljoner kronor milen, och 30 miljoner till om det behövs elektrifiering. En helt ny bana går på en halvmiljard milen. Normalt råmarkspris är 200 000 kronor per tomt. Det är för högt för ett icke urbant läge. Säg 100 000 kronoroch att lika mycket investeras av köparen som järnvägsobligationertill fyra procents ränta. Med 4 000 tomter med 8 000 boende räcker det till en station och tre kilometer järnväg.

När man återupprättar gamla stationer möjliggör det inbesparing på busstrafiken och och dubbelt så snabba resor som med buss. Ofta måste bussen köra av från den stora vägen för att nå samhället som var uppbyggt runt en station. Det ger extra tidsutdräkt. Det är billigare att använda tåg istället för buss samma sträcka per passagerare. Tågen är dyra i inköp, men rymmer fler och är hållbarare. Ett snabb tåg kan avverka fler kilometer avverkas än buss på samma tid, vilket ökar lönsamheten.

Ett helt nytt samhälle kan byggas hållbarare och hälsosammare än om man bygger på på ett gammalt och blir bunden av gammal teknik.

I ett nytt stationssamhälle är gångavståndet högst en kilometer, 10 minuter hemifrån till stationen. Det kan ge så gott som bilfrihet. Ingen annan kollektivtrafik än tåget behövs. Behovet av och investeringarna i vägytor kan minskas. I ett nygammalt stationssamhälle bundet av tidigare infrastruktur är det svårare att nå. I dag tar bilen ofta halva stadsytan, både i centrum och förorten. Den större ytan förlänger avstånden. Inte heller behövs det lika mycket rör och ledningar i ett tätare samhälle. Det sänker exploateringskostnaden för mark som dessutom har lägre råmarkspris.

Många klarar inte av den strålning vår trådlösa teknik ger och måste fly för att undvika mobilmaster. Med 5 G blir det ännu värre. Strålskyddsmyndigheten förnekar den biologiska påverkan. Växelströmmen är pulsad i motsats till likström och ger magnetfält. Vår digitalisering kan göra den upphackad och oren. I ett nytt stationssamhälle kan strålningskänsliga finna fristad. Tågens magnetfält bör avskärmas och det bör finnas mobilfria avdelningar på tåget.

Dagens avloppssystem blandar avloppets alla gifter med näringsrikt toa-avfall och gör slammet oanvändbart. Den förlorade näringen ersätts med konstgödsel med bara kväve, fosfor och kalium. Organismerna i marken hämmas. Det blir brist på mikronäringsämnen i maten och hälsan drabbas. I samverkan med omgivande lantbrukare kan ekologisk mat bli billigare och näringen cirkuleras.

Genom att satsa på gamla och nya stationssamhällen och snabba banor kan vi skapa ett bättre samhälle än med dagens storstadskoncentration.

Ämnen

  • Transport