Pressmeddelande -

Höghastighetståg behövs för klimatets skull

Vi bör bygga höghastighetsjärnväg för klimatets skull. Och helst på bro. Visserligen ger betongbyggen koldioxidutsläpp. Det har Arne Karyd rätt i, i sin replik mot mig om Göteborg som höghastighetsnav för Norden, att betongbyggen ger höga koldioxidutsläpp. Men att bygga järnväg konventionellt med banvall är tre gånger mer energikrävande och ger därmed större klimatutsläpp, eftersom man behöver schakta och flytta massor för att få till banan. En höghastighetsjärnväg betalar snart av sin miljöskuld genom att många bil- och flygresenärer i stället tar tåget. Den tredubblar kapaciteten på stambanan genom jämnare fart där, så att lastbilstrafiken kan minska. För en projekterad höghastighetsbana i Kalifornien räknas med sex år för återbetalning av miljöskulden. Trafikverket anger 4-35 år.

Argumentet om att det skulle bli få resande och höga priser kommer från Trafikverkets undermåliga trafikanalysmodell. Den klarar egentligen bara ändpunktstrafik men får inte med tillkommande resor från andra områden och trafikslag, eller kommer till efter vägen. Tvärtom får de en omotiverad tidsbelastning för väntan på nästa tåg.

Det finns mer rättvisande analysmodeller. Konsultföretaget WSP anger tio miljoner resande för vårt föreslagna höghastighetsnät. Det ger intäkter som med vanliga biljettpriser innebär att banorna kan betalas på 20 år och byggas kommersiellt.

Kort byggtid håller ner räntekostnaderna och ger snabb intäkt. Ostlänkens 15 mil byggs på 15 år och kostar 55 miljarder kronor, på anslag. Milkostnaden ligger tre gånger högre än internationellt. Med bana på bro kan man bygga industriellt och klara 20 mil om året. På fem år kan Sverige få sitt höghastighetsnät.

En höghastighetsbana Oslo-Köpenhamn anser jag har högre potential. På en timme och en kvart når man Oslo och Köpenhamn på en timma och en kvart från Göteborg. I dag tar tåget fyra timmar som snabbast till Oslo och tre timmar till Köpenhamn. Det var nära att det blev ett kommunalt projekt. Enligt järnvägslagen har alla rätt att bygga järnväg. Men en kommun backade.

Det är inte bara Coinco North som utrett en sådan bana med sin Eight Million City. För några år sedan föreslogs från Kina en bana för 100 miljarder kronor. Senast har järnvägskonulten Per Corshmmar på uppdrag av Gränskommittén för Värmland och Östfold utrett förutsättningarna för höghastighetsbanor Oslo-Stockholm och Oslo-Köpenhamn. Gör Göteborg centralt i Norden!

Hans Sternlycke

v. ordf. Järnvägsfrämjandet

Fässbergsg 8, 431 69 Mölndal, 031-828413, 0732-224150 v

Ämnen

  • Transport