Pressmeddelande -

Järnvägsvision

Järnvägsvision

Min nyårsdröm är att en gång få se Sverige förbundet med järnväg lika modern som vägsystemet. Då vore den oslagbar. Nu är mycket 1800-tal, många sträckor saknas och genomsnittshastigheten låg. Jag har gått igenom Västsverige. Där ligger den neråt 66 kilometer i timmen.

Ny järnväg i dag byggs för 250 kilometer i timmen, men vi har inte tåg som kan gå det, utan bara 200. Alla Sveriges regioncentra bör förbindas med sådan järnväg. Mindre järnvägar bör klara 160 kilometer i timmen

Med en bra bana borde man kunna ha 120 kilometer genomsnittsfart i timmen med stopp och 200 utan. Vi har många regioncentra i landet med över 200 000 invånare inklusive omland till kommuncentra med en restid inom en halvtimme med tåg, nu eller möjligt. Ett höghastighetsnät Oslo-Köpenhamn, Oslo-Stockholm, Sundsvall-Stockholm-Köpenhamn och Jönköping-Göteborg kan tre- eller fyrdubbla kapaciteten på stambanorna på grund av mindre hastighetsskillnader då och lämna plats för fler lokaltåg och godståg. Reseunderlaget räcker till kommersiellt bygge.

Med bra bana kan man få god genomsnittsfart. Mellan Gamlestaden och Trollhättan är den 122 kilometer i timmen trots fyra mellanliggande stopp. De tre kilometrarna från Gamlestaden till Göteborg C tar sedan sex minuter, 30 kilometer i timmen.

Med bra järnväg behövs ingen storstadstillväxt. Göteborgs storstadsområde har redan 1 025 000 invånare och från de flesta kommunhuvudorterna kan invånarna nå Göteborgs centrum inom en halvtimme med tåg. Inte mycket sämre än om man reser kollektivt inom Göteborg. Och då kan man bo billigare och närmare naturen, men ändå ta del av storstadens service.

Skövde och Trestad (Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla) är små storstäder med nära 270 000 invånare var, med dem som skulle kunna nå regioncentra från kommunhuvudorterna på en halvtimme med uppsnabbade tåg. Dock är norra Bohusbanan för långsam. Järnvägarna i Trestad korsar varandra i Öxnered och kan ge snabb trafik mellan städerna, men banan till Udevalla har för dålig kapacitet för det. Det behövs dubbelspår. Borås invånarantal ligger på strax över 200 000 med omland, och Halmstad har några tusen över 240 000.

En timmes restid är rimligt från dessa kommuncentra till Göteborg. Göteborg med omland har alltså 1,8 miljoner invånare. En timmes restid vore också möjligt till Karlstad från Göteborg, om banan byggdes om för 250 kilometer i timmen.

I Skaraborg behövs ny järnväg i stället för det smalspår mellan orterna som rivits upp. Det kostar kanske 100 miljoner kronor milen inklusive eldrift, om bankroppen finns kvar. Tranemo behöver en halvmil järnväg. Ulricehamn behöver en station för höghastighetsbanan. Med den kan man nå Jönköping på 50 minuter, Linköping på en och halv timme och Stockholm på två timmar och en kvart. Frågan är om inte banan skulle projekteras för högre hastighet än 320 kilometer i timmen. Med höghastighetsbanan Oslo-Köpenhavn kan man nå bägge städerna på en timme och en kvart från Göteborg. Den bör gå över Bohuslän för att ge bra restider där. Med den kan

Göteborg behöver inte bygga 60 000 lägenheter på tio år. De byggs bättre längre ut. Det som byggs nu kommer att kännas som framtidens slum, alltför tätt, för högt, för lite solljus och för lite grönyta.

I framtiden med försämrat klimat kan vi inte räkna med importerad eller konstgödslad mat utan måste odla lokalt och återföra näringen från stadsinvånarna utan att blanda in den i giftigt avloppsslam. Stad och landsbygd måste samverka.

Att bygga en ny station efter en bana kostar kanske 100 miljoner kronor. Man kan få ett nytt samhälle med gångavstånd till den. Ingen kollektivtrafik mer än tåget behövs. Det behövs inga stora trafikytor för bilar. Man kan bygga nollenergihus och köpa ekologisk mat från lokala odlare. Man kan ha ett samhälle fritt från mobilstrålning för den tiondel av befolkningen som är känsligt för det.

Finansiering av station och upprustad bana och kanske ny kan ske med att i tomtkostnaden ingår ett obligationslån för det. Säg 2 000 tomter som bidrar med 100 000 kronor var. Det blir 200 miljoner kronor. Banavgifter från kanske tiofaldig trafik och halverat banunderhåll med helsvetsad räls kan betala fyra procents ränta.

Det är min dröm: ombyggnad av hela Sverige för järnväg.

Hans Sternlycke

Ämnen

  • Transport