Pressmeddelande -

Lägg inte ned nattåget Stockholm-Oslo

 

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

 

Till SJ AB:s styrelse

 

Kopia till Riksdagens Trafikutskott och Näringsutskott, Stortingets Transportkomité, Näringsminister Maud Olofsson, Infrastrukturminister Åsa Torstensson och Samferdsleminister Liv Signe Navarsete

 

28. november 2008

Nattåget mellan Sveriges och Norges huvudstäder

 

Vi har erfarit att SJ AB vill lägga ned nattågstrafiken mellan Stockholm och Oslo från årsskiftet. Detta är något vi har svårt att förstå. Vi önskar att få veta värför SJ AB har sådana planer.

 

Som organisationer som arbetar för att främja järnvägstransport inom våra respektive länder och till övriga Norden och Europa anser vi nattåget vara den bästa förbindelsen mellan våra huvudstäder!

 

Flyget förorenar med koldioxider i de känsliga övre luftlagen, medan tåget har utpekats som "bra miljöval" av Naturskyddsföreningen. Med resor till och från flygplatserna, incheckning och bagagehantering erbjuder flyget en mycket uppdelad resa Oslo - Stockholm och inget lugn för vila eller arbete.

 

Eftersom det saknas en modern höghastighetsjärnväg mellan våra huvudstäder tar dagtågen med 6 timmar och 38 minuter för lång tid för de flesta. Med nattåget förlorar man däremot ingen tid. Kunden får en rimlig nattsömn och är framme vid resmålet i god tid på morgonen. Vårt intryck är dessutom att nattågen Stockholm-Oslo har god beläggning.

 

Dagens tågutbud är ett minimumutbud med enbart två avgångar båda riktningar i veckan och körs med tre vagnar. Materielen står dessutom obrukade, först och främst i Oslo från måndag till torsdag och fredag till söndag.

 

Vi har heller inte, utan att vi har letat efter annonser etc., lagt märke till någon form av reklam för utbudet. Vi vill därför gärna veta vad SJ har gjort för att marknadsföra nattåget. Vi ber också om att få se statistiken för antalet resenärer.

 

Läggs nattåget ned, lämnar SJ över hela marknadsandelen till flyget. Det kan

inte vara taktiskt riktigt just nu när folk och näringsliv i allmännhet söker efter miljö- och klimatvänliga altenativ.

 

Vi tror på en utökad trafik och utnyttjande av den positiva trend för tåget som råder just nu!

 

Vi emotser ert svar.

 

Med vänliga hälsningar

 

For Jernbane                                                                      Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

 

Kjell Erik Onsrud                                                                 Hans Sternlycke

Leder                                                                                  Ordförande

Ämnen

  • Transport