Pressmeddelande -

Mobilstrålniing och magnetfält miljöfaror på tåg

Mobilstrålning och magnetfält miljöfaror i tåg

Tågtrafikens största miljöfara är dess passagerare, genom deras användning av mobiltelefoner och bärbart bredband. Nästan alla skall prata och söka på nätet. Tågkupén är det mest olämpliga stället att göra det på. Mobilstrålningen studsar fram och tillbaka mellan plåtkarossens väggar, som stänger inne mobilstrålarna. Inte heller fönstren är särskilt genomträngliga. Det gör att mobiltelefonen måste arbeta på full effekt för att få täckning, och strålningen blir maximal.

För sin egen skull och för medpassagerarnas bör man inte använda mobiltelefonen, om man har dålig täckning. Många kan inte åka tåg eller buss för mobilstrålningens skull. Däremot går det bättre med flyg, där man inte får använda mobiltelefonen på grund av risken av att den kan orsaka flyghaveri. Såvida det inte finns ett radionät ombord för satellitkommunikation och utstörning av kontakt med marknäten. Flyghöjden måste vara 3.000 meter.

Det uppskattas att mellan tre och tretton procent är elöverkänsliga. Det är en grupp som ständigt växer med mer utbyggt mobilnät och ökande effekter för att få snabbare kommunikation. En tredjedel har problem i någon mån. På cellnivå är alla påverkade av mobilstrålning.

Till de lättare problemen hör sådant som trötthet, huvudvärk, yrsel, öronsusningar och sveda. Till de svårare hör störningar av hjärtrytmen, som kan vara livshotande för de mer allvarligt drabbade.

Om alla skall kunna åka med ett miljövänligt transportmedel måste användande av mobiltelefoner och bredband förbjudas i kollektivtrafiken. För att kunna använda datorerna till att få kontakt med omvärlden, bör de anslutas vid sätet till ett trådnät i kupén, som får kontakt via en antenn via taket. Mobiltelefoner går antagligen inte att koppla på ett strålningsfritt sätt. Man kan ringa via datorn eller ha trådtelefoner till sittplatserna.

På sextiotalet slogs facket larm om ökad dödlighet för lokförare, på grund av de magnetfält motorerna gav. Man kunde slänga upp en grov skiftnyckel mot väggen vid motorn på ett RC-lok, och den fastnade. Sedan dess har larmen tystnat, och ingen forskning gjorts.

X 2000 är ett loktåg med motor bara i loket. Modernare motorvagnståg har motorerna utspridda över alla vagnar. Det innebär att också passagerarna kan drabbas då. För pendeltågen i Stckholm, X 60, har rapporterats om höga magnetfält. På dubbeldäckaren X 40 har uppmäts ännu högre magnetfält på passagerarplats.

Magnetfält är svårare att skärma av än elektriska fält. Möjligen kan man konstruera drivningen så att strömmen från strömavtagaren går rakast möjliga väg över motorn till jordning över boggiens hjul. Till omgivningen ger tåget kraftiga magnetfält, i synnerhet ovanför tåget, när det passerar.

Ämnen

  • Transport