Flyget och Miljön – Vad gör flygplanstillverkaren? Torsdag den 13 november kl. 12.15

Tid 13 November 2008 12:15 – 13:00

Plats Aula Magna, Stockholms universitet, pressrummet, Frescativägen 6

I samband med den årliga konferensen Flyg med Framtid inbjuder Boeing och Föreningen Svenskt Flyg till ett lunchseminarium på temat ”Flyget och Miljön – Vad gör flygplanstillverkaren?” Jan Närlinge, President för Boeing i Norra Europa, berättar om bolagets miljöstrategi och ger exempel på Boeings aktiviteter för att minska flygets påverkan på vår miljö.