Välkommen till Flyg med Framtid 2008!

Tid 13 November 2008 09:30 – 16:45

Plats Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescativägen 6.

Flyg med Framtid är den svenska flygbranschens största och viktigaste konferens. ÅRETS FLYG MED FRAMTID har två teman som visar på flygets möjligheter att utvecklas i Sverige, i världen och i framtiden: Retoriken i klimatdebatten – vilka lärdomar kan vi dra av den? Sverige och världen utvecklas och växer – hur ser flygets möjligheter ut?