Pressmeddelande -

Behjälpliga reklamare blir livräddare i Stockholms innerstad!

Behjälpliga reklamare blir livräddare i Stockholms innerstad!

Bokstavligt!
Reklambyrån Ekelund & Wik har i många år tagit fram effektiv läkemedelsreklam och medicinska utbildningar. Byrån ansvarar även för hemsidan Förmaksflimmer.com.
– Vi har lärt oss mycket inom olika terapiområden, säger Marie Ekelund som är VD på Ekelund & Wik – en kommunikationsbyrå specialiserad inom läkemedelsreklam och medicinska utbildningar med kunder inom läkemedels- och medicinteknikiska branschen.

Ekelund & Wik har medarbetare med kompetens inom sjukvården och därför har de dessutom förståelse för de utmaningar som finns. Att rädda liv på en person som får ett hjärtstopp är en av de utmaningar som vården dagligen tampas med. När Dagens Medicin skrev om projektet SMSlivräddare blev alla medarbetare på byrån intresserade.

Projektet drivs av Södersjukhuset och Karolinska Institutet och syftar till att öka överlevnaden vid hjärtstopp i Stockholm. Överlevnaden vid hjärtstillestånd utanför sjukhus är låg, i Sverige mellan 5 och10 procent. Långt fler skulle kunna räddas om livräddande åtgärder påbörjas direkt när hjärtstoppet inträffat.

– När vi hörde talas om projektet SMSlivräddare så var det helt naturligt att vi skulle delta. Alla på byrån blev engagerade och ville gärna stå till tjänst. Därför gick vi tillsammans en HLR-utbildning på Hjärt-Lungsjukas förening i Stockholm.

– Det känns riktigt stort att få möjligheten att vara behjälplig i en sådan värdefull insats som projekt är, avslutar Marie Ekelund.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • smslivräddare
  • marie ekelund
  • arytmibehandling
  • förmaksflimmer
  • sinusrytm
  • hjärtstartare
  • plötsligt hjärtstopp
  • hjärt-lungräddning
  • hjärt-lungsjukas förening i stockholm