Pressmeddelande -

Fokus Afrika: Ben Ali flyr Tunisien

Tunisierna skriver historia under nyårets första veckor. Presidenten Ben Ali som har misslyckat skapa ett tryggt och stabilt Tunisien har orsakat den största revolutionen i landets postkoloniala historia. Hundratusentals männsikor, de flesta unga arbetslösa har under de senaste veckorna demonstrerat för att visa sitt missnöje med Ben Alis styre och regering och lyckats med någonting som få i regionen kunde åstadkomma; störta diktaturen. Presidentens Ben Ali tvingas bort från makten och flyr till Saudiarabien.

Tunisien befinner sig nu i ett känsligt läge och stor rädsla upptsår om vem som kiommer att ta över makten efter Ben Ali. Militären utlyser undantagstillstånd och kravaller fortsätter i landets största städer. Lokala observatörer rapporterar ett maktkrig mellan olika säkerthetsstyrkor, mellan Ben Alis anhängare och armén.

Armén stormade presidentpalaset  Kartage och gripit tusentals milismän som tillhör Ben Ali:s anhängare. Bland andra, Ali Seriati, chef för säkerheten under Ben Ali, skriver Jeune Afrique.

Stor oro råder bland befolkningen nu när revolutionen verkar tas över av militären. Samtidigt försäkrar premiärministern Fouad Mebazaa som tog över som statsledare, att folkets vilja kommer att respekteras och allmäna val kommer att hållas under bevakning av utländksa observatörer under de kommande månaderna samt att arméns uppgift är att upprätthålla lag och ordning i den kaos som följt presidentens flykt.

Mebazaa har också i ett uttallande vädjat alla tunisier att hålla lugnet och till de politsiksa partierna att enas för att forma en samlingsregering där alla politiska krafter och tendenser kommer att representeras, skriver nättidningen Maghrebia.com.

Massip farid Ikken.

Källa: Jeune Afrique, Maghrebia.com.

Fokus Afrika en webtidning om Afrika på svenska

www.fokusafrika.se

red@fokusafrika.se

Ämnen

  • Utrikespolitik