Gå direkt till innehåll
Folk och Försvar bjuder in till boksläpp 17 november.
Folk och Försvar bjuder in till boksläpp 17 november.

Boksläpp: Vägval – Framtiden för svensk säkerhet

Tid 17 November 2021 16:00 – 17:00

Plats Sverigesalen, Försvarshögskolan eller digitalt

Den 17 november anordnar Folk och Försvar ett boksläpp för "Vägval – Framtiden för svensk säkerhet" som är skriven av Michael Claesson och Zebulon Carlander. Boken syftar till att synliggöra några av de stora vägvalsbeslut som Sverige står inför i försvars- och säkerhetspolitiken. Frågor som berörs i boken innefattar bland annat artificiell intelligens, rymden och hållbarhet.

Folk och Försvar publicerar boken för att folkbilda om frågor rörande framför allt ny teknik och nationell säkerhet. På boksläppet kommer författarna att presentera boken och de vägvalsfrågor som uppmärksammas i den. Efter presentationen kommer en kvalificerad panel att få kommentera boken och prata allmänt om hur Sverige kan förhålla sig till vägvalsfrågor rörande vårt försvar och säkerhet.

Boksläppet blir det första öppna event med publik som Folk och Försvar anordnar sedan februari 2020. Vi har sett mycket fram emot det.

Boksläppet kommer också gå att följa digitalt här.

Program

16:00 Inledning

Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och försvar

16:05 Presentation av Vägval – Framtiden för svensk säkerhet

Michael Claesson, generallöjtnant, författare Vägval

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, författare Vägval

16:40 Panel med kommentarer

Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan

Ewa Skoog Haslum, marinchef, Försvarsmakten

Björn von Sydow, styrelseordförande, Totalförsvarets forskningsinstitut

17:00 Boksläppet avslutas

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Maja Winberg

Maja Winberg

Presskontakt Kommunikatör Maja är ansvarig för Folk och Försvars externa kommunikation och mediekontakter. 070-896 42 82

Relaterat material

80 år som öppen arena för fred, frihet och demokrati

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige