Gå direkt till innehåll

Kvinnors medverkan och betydelse i internationella operationer - ett seminarium arrangerat av Folk och Försvars tillsammans med centern

Tid 1 Juni 2006 09:20 – 12:25

Plats Skandiasalen i riksdagen, Stockholm. Ingång från Mynttorget 1, 3 tr.

Både det svenska och amerikanska perspektivet kommer att belysas. Annika Qarlsson, riksdagsledamot (c) och förbundsordförande Centerkvinnorna inleder seminariet. Därefter berättar Sophia Ivarsson, forskare på Försvarshögskolan, om "Genusperspektiv och demokrati - så hänger det ihop". Vi får ett svenskt perspektiv av arméofficer Laura Swaan-Wrede från Försvarsmakten och ett amerikanskt perspektiv av den amerikanske arméattachen Richard Shaw. Två kvinnliga amerikanska soldater, nyss hemkomna från Bagdad, berättar om sina erfarenheter därifrån. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med Eskil Erlandsson, ordförande Försvarsutskottet (c), Marie Nordén, ledamot Försvarsutskottet (s), Elisabeth Falkemo, Rikslottachef Lottorna, och Kerstin Grebäck, ordförande Kvinna till Kvinna. Moderator är Lars Ekeman, generalsekreterare Folk och Försvar. För mer information kontakta Lena Bartholdson, Folk och Försvar, 0707-33 07 47, lena.bartholdson@folkochforsvar.se.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige