Gå direkt till innehåll

Seminarium om Försvarsberedningens rapport

Tid 13 Juni 2008 12:30 – 16:45

Plats Kungl. Myntkabinettet i Stockholm

Folk och Försvar arrangerar tillsammans med Försvarsberedningens ledamöter ett seminarium om Försvarsberedningens nya rapport fredag den 13 juni. Seminariet syftar till att offentligt diskutera rapporten och beredningens slutsatser. Folk och Försvar har därför bjudit in ett antal experter för att kommentera de viktigaste slutsatserna och diskutera dessa tillsammans med beredningens ledamöter. Seminariet inleds med att rapporten delas ut. Plats: Kungl. Myntkabinettet i Stockholm Tid: Kl 12:30-16:45. Det är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Anmäl dig därför gärna så snart som möjligt genom att sända en e-post tillbaka till sofia.modin@folkochforsvar.se Programmet bifogas och finns även på vår hemsida http://www.folkochforsvar.se Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer. Vår uppgift är att främja en bred debatt genom att vara en kunskapsplattform och en arena där olika åsikter om försvar och säkerhetspolitik möts. Folk och Försvar anordnar seminarier och studentkonferenser och gör varje år minst två studieresor utomlands. Vårt viktigaste arrangemang är den årliga rikskonferensen som är en av de mest betydelsefulla arenorna för dagens försvars- och säkerhetspolitiska debatt. Vi ger ut tidskriften Folk och Försvar som vänder sig till människor som är intresserade av den värld vi lever i och för hur vi ska kunna leva och överleva tillsammans.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör 0723779966

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige