Gå direkt till innehåll

Seminarium om frivilligförsvarets utveckling: 13 mars

Tid 13 Mars 2008 13:00 – 15:15

Plats Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 i Stockholm

De frivilliga försvarsorganisationerna organiserar idag cirka 610 000 medlemmar, men flera av organisationerna går en osäker framtid till mötes. De frivilliga försvarsorganisationerna organiserar idag ca 610 000 medlemmar, men flera av organisationerna går en osäker framtid till mötes. På uppdrag av fyra av dessa organisationer, Flygvapenfrivilligas riksförbund, Frivilliga radioorganisationen, Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund och Svenska försvarsutbildningsförbundet, har Björn Andersson på Rote Consulting AB utrett de organisationer vars huvudsakliga verksamhet riktar sig mot Försvarsmakten. Folk och Försvar inbjuder härmed till samtal om rapporten och frivilligorganisationernas utveckling. Tid och plats: Torsdag den 13 mars 2008 kl. 13:00-15:15 på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 i Stockholm. Anmälan: Anmälan görs på www.kursanmalan.nu/frivillig För mer information vänligen kontakta Sofia Modin per e-post, sofia.modin@folkochforsvar.se eller på tel: 08-588 824 96. PROGRAM 13:00 Utveckling av den frivilliga försvarsverksamheten Björn Andersson presenterar sin rapport 13:45 Kaffe 14:15 Utveckling av den frivilliga försvarsverksamheten, samtal med panel och deltagare Anders Karlsson (s), ordförande Försvarsutskottet Jan Salestrand, generallöjtnant Försvarsmakten Björn Andersson, utredare Rote Consulting AB 15:15 Seminariet slut Varmt välkommen! Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer. Vår uppgift är att främja en bred debatt genom att vara en kunskapsplattform och en arena där olika åsikter om försvar och säkerhetspolitik möts. Folk och Försvar anordnar seminarier och studentkonferenser och gör varje år minst två studieresor utomlands. Vårt viktigaste arrangemang är den årliga rikskonferensen som är en av de mest betydelsefulla arenorna för dagens försvars- och säkerhetspolitiska debatt. Vi ger ut tidskriften Folk och Försvar som vänder sig till människor som är intresserade av den värld vi lever i och för hur vi ska kunna leva och överleva tillsammans.

Kontakter

Anna Lagerlöf

Anna Lagerlöf

Presskontakt Kommunikatör
Per Klingvall

Per Klingvall

Presskontakt Pressansvarig Rikskonferensen +46 703 01 68 05

En öppen arena för fred, frihet och demokrati sedan 1940

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskapen om försvarsfrågor och säkerhetspolitik och att främja en bred debatt. Vår vision är att skapa insikt i vad som påverkar frihet för oss alla och fred i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där och säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas.
Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av över 100 demokratiska riksorganisationer.

Folk och Försvar
Linnégatan 14
114 47 Stockholm
Sverige